Wielka Brytania: Dzieci przeznaczone do homo-adopcji wbrew protestom matki

Aktualizacja: 2012-11-6 12:35 pm

Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie matki na decyzję o oddaniu jej dzieci do adopcji parze gejowskiej.  

Matka dwóch chłopców, cztero- i sześciolatka, odwołała się od decyzji sądu pierwszej instancji, który pozbawił ją praw rodzicielskich z powodu niewydolności wychowawczej w następstwie alkoholizmu. Matka odkryła, że pracownicy ośrodka adopcyjnego w London Borough of Camden postanowili umieścić chłopców w homoseksualnej „rodzinie adopcyjnej”.

Matka, opisywana jako wysoce wykształcona kobieta, pomimo terapii nie pokonała uzależnienia od alkoholu. Dzieci zostały jej odebrane i rozpoczęto procedury adopcyjne. Kobieta była zszokowana, gdy dowiedziała się, że osoby mające przysposabić jej synów to homoseksualiści. Zaczęła walczyć o odzyskanie dzieci. Natychmiast rozpoczęła intensywne leczenie i odwołała się od wyroku pozbawiającego ją praw rodzicielskich.

W Sądzie Apelacyjnym, adwokat matki udowadniał, że leczenia uzależnienia przyniosło dobry skutek i kobieta przezwyciężyła nałóg – nie pije i regularnie uczestniczy w spotkaniach Anonimowych Alkoholików.

Sąd obradujący w trzyosobowym składzie (dwie kobiety i mężczyzna) oddalił jednak apelację matki. Sędzina uzasadniająca postanowienie stwierdziła, że chociaż sprawa ujawniła “smutną ludzką historię”, to sędziowie uważają, że matka „nie ma kontaktu z rzeczywistością i zdolna jest opowiadać kłamstwa”.

W opinii sądu urzędnicy z ośrodka adopcyjnego udowodnili, że homoseksualna para pomyślnie przeszła „rygorystyczny proces selekcji rodziców adopcyjnych”. Sędziowe są głęboko przekonani, że nowi „rodzice” zapewnią obu chłopcom “bezpieczny i kochający dom”.
   
Media podały, że zeznający w sprawie urzędnicy podkreślali również, iż orzeczenie na korzyść matki będzie miało daleko idące skutki prawne. Władze samorządowe mogą je zinterpretować jako wskazanie do umieszczania dzieci wyłącznie w rodzinach heteroseksualnych.

Matka odwołała się do Sądu Najwyższego. Adopcję zawieszono do czasu rozpatrzenia wniosku odwoławczego.
 
[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI-Polska na podstawie serwisu informacyjnego LifeSiteNews (Th.Baklinski) – 25.10.2010 r. via SPUC – 29.10.2012 r.]

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=63026 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]