UK: Sąd piętnuje normalność

Catholic Care, ostatni katolicki ośrodek w Wielkiej Brytanii, który zajmował się m.in. adopcją, zostanie zamknięty. Po trwającej pięć lat batalii o możliwość funkcjonowania placówki na zasadach zgodnych z prawem naturalnym brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że ośrodek nie ma prawa odmawiać adopcji osobom żyjącym w gejowskich hybrydach.

Ośrodek Catholic Care działający na obszarze diecezji Leeds znany jest w Wielkiej Brytanii już od blisko 150 lat. Oprócz kwestii związanych z opieką nad dziećmi oraz pośrednictwem w procesie adopcyjnym instytucja pomaga również kobietom oczekującym narodzin dziecka, które znalazły się w trudnej sytuacji, a także całym rodzinom, którym trudno jest związać koniec z końcem.

Szczególną troską otacza dzieci i dorosłych dotkniętych upośledzeniem umysłowym, podejmuje również wysiłki mające zapobiegać wykluczeniu osób starszych z życia społecznego. Niestety, działalność ośrodka już wkrótce wygaśnie. Powód? Sąd Najwyższy orzekł, że katolicka placówka nie może odmawiać adopcji osobom żyjącym w relacjach jednopłciowych.

W ten sposób zakończono ciągnący się od 2008 r. proces apelacyjny, w którym CC domagało się prawa do zachowania swojego statutu. A statut oparty jest na wartościach katolickich, ośrodek ściśle współpracuje z Konferencją Episkopatu Anglii i Walii w kwestiach pomocy społecznej oraz promocji życia i rodziny rozumianej jako wspólnota tworzona przez mężczyznę, kobietę oraz dzieci.

Zapisy te jednak od dawna były solą w oku gejowskiego lobby. Mimo że tak naprawdę stanowi ono niewielką grupkę, to jednak z uwagi na wprowadzone w 2007 r. przepisy zobowiązujące wszystkie placówki adopcyjne do otwarcia swych drzwi osobom o zwichrowanej orientacji seksualnej doprowadziło do zamknięcia wszystkich katolickich placówek adopcyjnych niegodzących się na niszczenie osobowości dzieci poprzez umieszczanie ich w gejowskich środowiskach.

Wyjątkiem było Catholic Care, które postanowiło wtedy złożyć apelację i domagać się prawa do zachowania swojej tożsamości w imię dobra adoptowanych dzieci. Sąd jednak zignorował interes wielu tysięcy dzieci oczekujących z utęsknieniem na ciepły, normalny dom i orzekł, że dobrem nadrzędnym jest uprzywilejowanie mniejszości seksualnej. Po ogłoszeniu wyroku przedstawiciele CC poinformowali, że będą zmuszeni zaprzestać działalności.

Anna Bałaban

Za: Nasz Dziennik, Poniedziałek, 5 listopada 2012 | http://www.naszdziennik.pl/swiat/14191,sad-pietnuje-normalnosc.html | SÄ…d piętnuje normalnośÄ‡

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content