Komunikat Domu Generalnego FSSPX w sprawie bp. Ryszarda Williamsona

Biskup Ryszard Williamson, który przez kilka ostatnich lat dystansował się od linii oraz władz FSSPX i odmawiał okazania szacunku i posłuszeństwa swoim prawowitym przełożonym, decyzją przełożonego generalnego i jego rady 4 października br. został wykluczony z Bractwa Św. Piusa X. Biskupowi wyznaczono nieprzekraczalny termin, w którym miał złożyć deklarację posłuszeństwa; po jego upływie zapowiedział on publikację „listu otwartego” wzywającego przełożonego generalnego do ogłoszenia rezygnacji.

Podjęcie tej bolesnej decyzji było konieczne ze względu na troskę o wspólne dobro Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X i o zapewnienie mu dobrych rządów, zgodnie ze słowami abp. Lefebvre’a: „To jest niszczenie władzy. Jak można ją sprawować, jeśli trzeba prosić wszystkich członków, by wzięli udział w jej sprawowaniu?”.

Menzingen, 24 października 2012 r.

(źródło: dici.org, 24 października 2012)

KOMENTARZ BIBUŁY:

Niezwykle bolesna wiadomość o wykluczeniu JE biskupa Williamsona z Bractwa. Źywimy jedynie – niestety mierną – nadzieję, że nie była ona skutkiem dystansowania się kierownictwa Bractwa od przyjmowania postawy godnej ewangelicznego Tak-Tak – Nie-Nie.

Przypomnijmy bowiem, że konflikt zaczął się niemal 4 lata temu wokół wypowiedzi bp. Williamsona wyrażającej wątpliwość wobec rozmiarów tzw. Holokaustu Żydów (czytaj rozwój wydarzeń wokół „sprawy bp. Williamsona” oraz nasz Komentarz –  tutaj). Wtedy to – po wydaleniu bp. Williamsona z Argentyny za „bulwersujące słowa” – zwierzchnicy Bractwa, zamiast wzmocnić Go w swej walce, odseparowali się od niego zakazując zabierania mu publicznie głosu, czym wyalienowali biskupa, sami zaś de facto stanęli po stronie Przemysłu Holokaustu i niedbałości o Prawdę – w tym disrespektu wobec prawdy historycznej.

W tamtym okresie z pewnością kierowano się nadzieją na odizolowanie się Bractwa od polityczno-historyczno-ideologicznych meandrów współczesnego świata, lecz zamiast tego, niestety, kierownictwo stało się zakładnikami tejże rzeczywistości.

 

Informacja ze strony Dystryktu włoskiego FSSPX

„Na okoliczność bolesnego wykluczenia ks. bp Williamsona z FSSPX, dystrykt włoski stwierdza, że było to usprawiedliwione motywami wyłącznie dyscyplinarnymi, trwającymi od kilku lat.

Próba sprowadzenia tego smutnego wydarzenia do woli ustępstw doktrynalnych w konfrontacji z „Kościołem soborowym” jest całkowicie arbitralne, oszczercze i nie mające pokrycia w faktach w świetle deklaracji ostatniej Kapituły generalnej i niedawnych wydarzeń, jak przyszłość niewątpliwie pokaże.

Ks. Petrucci i wszyscy kapłani z Dystryktu włoskiego FSSPX”

Albano, 25 października 2012

Comunicato del Distretto d’Italia della Fraternità San Pio X

 

Za: Forum Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X (25.10.2012)

 

.

Za: Wiadomości Tradycji katolickiej (24 października 2012) | http://news.fsspx.pl/?p=2002

Skip to content