Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

Aktualizacja: 2012-10-19 8:45 pm

Warszawa, 19.10.2012 r.

W związku z toczącą się społeczną dyskusją i próbami wywierania nacisku na posłów, jakie miały miejsce przy okazji prac Sejmu RP nad nowelizacją obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski przypomina o konieczności poszanowania wolności sumienia posłów i senatorów podczas głosowania w parlamencie.

Kościół broni godności i prawa do życia każdego człowieka, w tym wszystkich osób niepełnosprawnych, a także nienarodzonych dotkniętych wadami genetycznymi. Dlatego z uznaniem przyjmuje prace nad wykreśleniem części zapisu wspomnianej ustawy, tak by pozwoliła uchronić życie osób z zaburzeniami genetycznymi. Mowa tu o dzieciach z zespołem Downa, Turnera, Retta i innymi z grupy ponad 20 tys. znanych schorzeń genetycznych. Osoby te są cenne dla dobra każdego społeczeństwa, stąd ważne jest tworzenie dla nich oraz dla ich rodziców jak najbardziej przyjaznego klimatu społecznego. Dzieci ze schorzeniami genetycznymi mają prawo do tego, by – tak jak wszyscy inni ludzie – urodzić się i żyć wśród nas, by kochać i być kochanymi.

Kościół nie stanowi prawa w Polsce, ale domaga się pełnego poszanowania wolności sumienia parlamentarzystów w głosowaniach. Wyraża też wdzięczność wszystkim, którzy bronili i będą bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski, Przewodniczący KEP ks. abp Stanisław Gądecki,

Za: Nasz Dziennik, Sobota-Niedziela, 20-21 października 2012, Nr 246 (4481)

Zamach na wolność sumienia

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wyraża zdecydowany sprzeciw wobec tzw. dyscypliny partyjnej, która wiąże sumienia posłom przeciwnym aborcji

Księża biskupi z przewodniczącym KEP ks. abp. Józefem Michalikiem na czele w zdecydowany sposób odnieśli się do prób wywierania nacisku na posłów, jakie wystąpiły przy okazji prac nad nowelizacją ustawy chroniącej od poczęcia dzieci niepełnosprawne oraz dotknięte wadami genetycznymi. W specjalnym oświadczeniu przypomnieli o konieczności poszanowania wolności sumienia posłów i senatorów podczas głosowania w parlamencie.

Prezydent Komorowski, bardzo chętnie pokazujący się na uroczystościach kościelnych, przyjmujący Komunię św. wświetle kamer, wezwał PO do obrony za wszelką cenę tzw. kompromisu aborcyjnego w Polsce (FOT. R. SOBKOWICZ)

– Prezydium zajęło stanowisko w związku z toczącą się dyskusją społeczną, ale także w kontekście pewnych prób wywierania nacisku na posłów przy okazji prac Sejmu nad nowelizacją ustawy z 1993 r. – podkreślił, odnosząc się do wydanego wczoraj stanowiska, ks. Józef Kloch, rzecznik KEP. – Biskupi, Prezydium z uznaniem przyjęli prace nad wykreśleniem części zapisu wspomnianej ustawy tak, by pozwoliła ona chronić życie osób z zaburzeniami genetycznymi – dodał.

“Kościół nie stanowi prawa w Polsce – ale domaga się pełnego poszanowania wolności sumienia parlamentarzystów w głosowaniach” – czytamy w oświadczeniu Prezydium KEP. Etyk ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr w rozmowie z “Naszym Dziennikiem” podkreśla, że dyscyplina partyjna w kwestiach światopoglądowych jest skrajnie nieetyczna. – W sprawach światopoglądowych nie powinno być mowy o tzw. dyscyplinie partyjnej, a jej narzucenie w gruncie rzeczy to łamanie wolności sumienia – stwierdza ks. prof. Bortkiewicz. Zaznacza, że nad wartościami nie powinno się debatować, wartości trzeba wydobywać mocą suwerennego sumienia i ich bronić. Zwraca uwagę, że żyjemy w dobie, w której często odwołujemy się do potrzeby wolności sumienia, mówimy o wolności wyznania, wolności religijnej, wolności słowa. – Tymczasem w przestrzeni życia publicznego dokonuje się w sposób ewidentny naruszenia tej wolności, pod sankcjami finansowymi czy też dyscyplinarnymi, nawet wykluczeniem z klubu. To jest przykład łamania prawa wolności sumienia – podkreśla ksiądz profesor. Zwraca jednocześnie uwagę, że w sprawach dotyczących m.in. głosowania nad ochroną życia poczętego należy kierować się sumieniem pewnym i prawdziwym, czyli takim, które opiera się na autentycznym obiektywnym dobru. A prawidłowo uformowane sumienie zawsze będzie bronić godności i prawa do życia każdego człowieka, w tym wszystkich osób niepełnosprawnych, także nienarodzonych.

Tak jasny i wyraźny głos biskupów chroniący wolność sumienia posłów jest dziś bardzo potrzebny, zwraca uwagę Mariusz Dzierżawski z Fundacji PRO – Prawo do Źycia. – Trwa brutalna akcja wymierzona przeciwko wolności sumienia, zwłaszcza posłów PO, którzy głosowali za prawną ochroną od poczęcia życia dzieci niepełnosprawnych. Wypowiedzi w tej kwestii najwyższych władz państwowych, prezydenta i premiera to skandal. Bardzo ważne jest, że w obronie podstawowych swobód obywatelskich stanęli księża biskupi – podkreśla w rozmowie z “Naszym Dziennikiem” Dzierżawski. Fundacja pikietowała w związku z tą sprawą przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, odbyły się też pikiety we Wrocławiu i w Lublinie. – Będą kolejne – zapowiada Dzierżawski. – Tą akcją zamierzamy objąć całą Polskę. Pikiety będą organizowane pod biurami poselskimi tych posłów, którzy głosowali za zabijaniem dzieci niepełnosprawnych – mówi. Zwraca uwagę, że postawa posłów chrześcijańskich, katolików w sprawie życia musi być jednoznaczna, jeżeli jest przeciwna życiu, świadczy o źle ukształtowanym sumieniu.

Małgorzata Bochenek

Za: Nasz Dziennik,  Sobota-Niedziela, 20-21 października 2012, Nr 246 (4481)

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=62202 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]