Kto przeciw Radiu Maryja i Telewizji Trwam

Wyniki głosowania w Senacie za wnioskiem o przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji bez poprawek Obecnych senatorów: 87, za: 57, przeciw: 30, wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0

Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

1. Łukasz Abgarowicz – za
2. Anna Aksamit – za
3. Tadeusz Arłukowicz – nieobecny
4. Mieczysław Augustyn – za
5. Elżbieta Bieńkowska – za
6. Ryszard Bonisławski – za
7. Bogdan Borusewicz – za
8. Barbara Borys-Damięcka – za
9. Alicja Chybicka – za
10. Leszek Czarnobaj – nieobecny
11. Robert Dowhan – nieobecny
12. Jarosław Duda – za
13. Witold Gintowt-Dziewałtowski – za
14. Stanisław Gorczyca – za
15. Ryszard Górecki – za
16. Maciej Grubski – za
17. Piotr Gruszczyński – za
18. Andrzej Grzyb – za
19. Helena Hatka – za
20. Stanisław Hodorowicz – za
21. Stanisław Iwan – nieobecny
22. Stanisław Jurcewicz – za
23. Wiesław Kilian – za
24. Kazimierz Kleina – za
25. Bogdan Klich – za
26. Ryszard Knosala – za
27. Andrzej Kobiak – za
28. Marek Konopka – za
29. Tadeusz Kopeć – za
30. Jarosław Lasecki – za
31. Jan Filip Libicki – za
32. Zbigniew Meres – za
33. Jan Michalski – za
34. Andrzej Misiołek – za
35. Antoni Motyczka – nieobecny
36. Rafał Muchacki – za
37. Ireneusz Niewiarowski – za
38. Norbert Obrycki – za
39. Andrzej Owczarek – za
40. Maria Pańczyk-Pozdziej – za
41. Andrzej Person – za
42. Leszek Piechota – nieobecny
43. Józef Pinior – nieobecny
44. Aleksander Pociej – za
45. Marian Poślednik – za
46. Sławomir Preiss – za
47. Marek Rocki – za
48. Jadwiga Rotnicka – za
49. Jan Rulewski – za
50. Janusz Sepioł – za
51. Witold Sitarz – za
52. Grażyna Sztark – za
53. Bogusław Śmigielski – nieobecny
54. Aleksander Świeykowski – za
55. Andrzej Szewiński – nieobecny
56. Piotr Wach – nieobecny
57. Edmund Wittbrodt – za
58. Michał Wojtczak – za
59. Jan Wyrowiński – za
60. Roman Zaborowski – za
61. Adam Zdziebło – za
62. Piotr Zientarski – za
63. Marek Ziółkowski – za

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

1. Grzegorz Bierecki – przeciw
2. Przemysław Błaszczyk – przeciw
3. Jerzy Chróścikowski – przeciw
4. Henryk Cioch – przeciw
5. Grzegorz Czelej – przeciw
6. Dorota Czudowska – przeciw
7. Wiesław Dobkowski – przeciw
8. Mieczysław Gil – przeciw
9. Stanisław Gogacz – przeciw
10. Beata Gosiewska – przeciw
11. Henryk Górski – przeciw
12. Jan Maria Jackowski – przeciw
13. Stanisław Karczewski – przeciw
14. Stanisław Kogut – przeciw
15. Waldemar Kraska – przeciw
16. Robert Mamątow – przeciw
17. Marek Martynowski – przeciw
18. Andrzej Matusiewicz – przeciw
19. Władysław Ortyl – przeciw
20. Andrzej Pająk – przeciw
21. Bohdan Paszkowski – przeciw
22. Bogdan Pęk – nieobecny
23. Janina Sagatowska – przeciw
24. Michał Seweryński – przeciw
25. Wojciech Skurkiewicz – przeciw
26. Krzysztof Marek Słoń – przeciw
27. Kazimierz Wiatr – przeciw
28. Grzegorz Wojciechowski – przeciw
29. Alicja Zając – nieobecna

Koło Senatorów Niezależnych

1. Marek Borowski – za
2. Włodzimierz Cimoszewicz – za
3. Kazimierz Kutz – nieobecny
4. Jarosław Obremski – przeciw

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

1. Andżelika Możdżanowska – za
2. Józef Zając – za

Klub Parlamentarny Solidarna Polska

1. Kazimierz Jaworski – przeciw
2. Maciej Klima – przeciw

Za: Nasz Dziennik, Piątek, 19 października 2012, Nr 245 (4480) | http://www.naszdziennik.pl/wp/12764,kto-przeciw-radiu-maryja-i-telewizji-trwam.html

Skip to content