Kardynał Huzar wychwala UPA

Dziś wielkie święto dla ukraińskich faszystów i nacjonalistów – 70 rocznica powstania UPA. Wieczorami mają się odbyć marsze z pochodniami, w czasie których – tak jak w poprzednich latach – będą skandowane hasła pod adresem Lachów i Żydów. Zapełnią sie też niektóre cerkwie, w których dominować będzie kolor czerwono-czarny.

Z okazji tej rocznicy ukazało się wiele publikacji. Na szczególną uwagę zasługuje wywiad z greckokatolickim kardynałem Lubomyrem Huzarem, który powiedział: „UPA powstała, aby bronic praw człowieka”. Warto to zapamiętać, bo Cerkiew greckokatolicka robi co może, aby znów szeroko otworzyć swoje drzwi (do tej pory tylko kuchenne, teraz już wejściowe) dla nacjonalizmu, antypolonizmu i antysemityzmu.  

Dzisiejszy dzień pokaże jaka jest prawdziwa twarz tej części społeczeństwa ukraińskiego, z którą fraternizować chcą się zwolennicy tzw. teorii Giedroycia. Na szczęście na wielkiej Ukrainie pomyleńcy, zazwyczaj rodem z prowincjonalnej Galicji Wschodniej stanowią znikomą ilość.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Za: Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski blog (2012-10-14) | http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=6871

Skip to content