Nieetyczne eksperymenty lekarskie w izraelskich szpitalach

Czterech lekarzy izraelskich zostało aresztowanych w poniedziałek, 9 października br. pod zarzutem przeprowadzania nielegalnych eksperymentów na ludziach. Toczące się śledztwo wykazało do tej pory, że lekarze sprawujących najwyższe stanowiska w szpitalach Kaplan Hospital w Rehovot oraz Hartzfeld Geriatric Hospital w Gedera, dopuszczali się eksperymentów na starszych ludziach, w wyniku czego dwanaście osób zmarło. Rządowa komórka State Comptroller’s Office stwierdziła w wydanym już w maju 2005 roku raporcie o zaistnialych przypadkach nielegalnych działań, a na wniosek Ministerstwa Zdrowia sprawą zajęła się policja.

Jak ustaliło dochodzenie prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia, eksperymenty dokonywano na starych a także na niedorozwiniętych umysłowo ludziach, bez ich wiedzy i zgody, a nawet wbrew uwagom udzielanym przez innych lekarzy, wskazującym na nielegalność i nieetyczność eksperymentów. Raport Minsiterstwa Zdrowia stwierdza również, że niektórzy z lekarzy przeprowadzających eksperymenty byli promowani na podstawie tych nielegalnych badań, a wyniki były opublikowane w wielu międzynarodowych pismach specjalistycznych. Co najmniej czterech z tych lekarzy stało się uznanymi specjalistami w dziedzienie geriatrii, również na podstawie nielegalnych i nieetycznych badań nad starymi ludźmi. Raport zaznacza ponadto, że niektóre badania nie miały żadnego medycznego czy naukowego uzasadnienia.

 

[UWAGA BIBUŁY z dnia 12 października: Po raz kolejny okazuje się, że telewizyjno/radiowo/internetowe agencje informacyjne w Polsce podejmują niektóre tematy z opóźnieniem. Szczególnie gdy chodzi o jakąkolwiek krytykę czy to kogokolwiek ze społeczności żydowskiej czy samego państwa Izrael. Wygląda na to, że puszczenie tego typu informacji wiąże się z konieczną aprobatą jakiejś niewidzialnej ręki cenzorskiej, która albo zatrzyma informację albo zdecyduje się na jej puszczenie – z oczywistym opóźnieniem. W przypadku tej informacji ze szpitali izraelskich, pismo i serwis internetowy Rzeczpospolita.pl zamieściły ją dopiero w środę 11 października, czyli dwa dni później niż BIBUŁA. A więc kilkuset dziennikarzy, tłumaczy i innych specjalistów zatrudnionych w tym piśmie, „dostrzegło” tę wiadomość dopiero dwa dni później. Tak samo było np. z podaniem informacji o odwołaniu prelekcji w Konsulacie RP (Konsulat polski w Nowym Jorku odwołał wykład prominentego profesora). Czyżby BIBUŁA służyła niezależną informacją najszybciej?]

Skip to content