Benedykt XVI: Praktykę postu zastąpiła „głodówka terapeutyczna”

Papież zauważa, że współczesna kultura zdominowana przez pogoń za materialnym dobrobytem zastąpiła praktykę postu „głodówką terapeutyczną” służącą pielęgnacji ciała. Sytuację tę Benedykt XVI krytykuje w ogłoszonym w Watykanie orędziu na tegoroczny Wielki Post. Przypomina ono o potrzebie duchowej terapii, pomagającej leczyć to wszystko, co uniemożliwia wypełnianie woli Boga.


Z trzech praktyk pokutnych, jakie Kościół zaleca wiernym w czasie przygotowania do Wielkanocy – modlitwy, jałmużny i postu – Benedykt XVI dużo miejsca poświęca postowi. Papież przypomina słowa Jezusa, że „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”.


Benedykta XVI zwraca uwagę, że post może pomóc przezwyciężyć egoizm i otworzyć serce na miłość Boga i bliźniego oraz uświadomić sobie, w jakiej sytuacji żyje wielu braci. Dobrowolny post, pisze papież, pomaga naśladować Miłosiernego Samarytanina, który pochyla się nad cierpiącym bratem i spieszy mu z pomocą.
Na zakończenie papież życzy, by Wielki Post posłużył każdej rodzinie i każdej wspólnocie do oddalenia wszystkiego, co rozprasza ducha i pogłębienia tego, co karmi duszę, otwierając ją na miłość Boga i bliźniego.

IAR/GJ


Skip to content