Święto Ofiarowania Pańskiego, Matki Boskiej Gromnicznej

Aktualizacja: 2009-02-2 8:42 pm

Dziś 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane w Polsce Świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Jest to też Światowy Dzień Źycia Konsekrowanego.

Święto to obchodzone jest w Kościele katolickim prawdopodobnie od IV w. na pamiątkę ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej.

Począwszy od IX w. wierni przynoszą do Kościoła świece, które symbolizują Chrystusa – “jedyną światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi” (J 1,9). W świeto Matki Boskiej Gromnicznej po poświęceniu świec, zwanych w Polsce gromnicami (od słowa grom), odbywa się procesja ze świecami – jako symbol kroczenia przez życie w jedności z Chrystusem i w świetle Jego nauki. Wg tradycji wierni powinni zanieść zapalone światło świecy do domów. Dawniej gromnice zapalano podczas burzy, dymem z nich kreślono znaki krzyża na drzwiach i sufitach, zas umierającym wkładano je w ręce.

W Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzimy też Światowy Dzień Źycia Konsekrowanego. W sposób szczególny pamiętamy w tym dniu o ludziach, którzy całe swe życie poświęcili Bogu – zakonnicach, zakonnikach i kapłanach. Święto to ustanowił Papież Jan Paweł II, by “przyniosło obfite owoce dla świętości i misji Kościoła”.

– Niech się przyczyni w sposób szczególny – pisał Ojciec Święty w orędziu na I Dzień Źycia Konsekrowanego – we wspólnocie chrześcijańskiej, do wzrostu szacunku dla powołań specjalnej konsekracji, do zanoszenia gorącej modlitwy o powołania, oraz niech się przyczyni do dojrzewania wśród ludzi młodych i w rodzinach hojnej gotowości przyjęcia tego daru”.

Za: Aspekt Polski

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=6140 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]