Wspólne ambasady Kanady i Wielkiej Brytanii

Aktualizacja: 2012-09-25 7:50 pm

W dobie oszczędności Wielka Brytania i Kanada postanowiły zacieśnić więzy w ramach Wspólnoty Narodów i utworzyć wspólne przedstawicielstwa dyplomatyczne. 

Okazją do ogłoszenia tej decyzji była wizyta ministra spraw zagranicznych UK Williama Hague’a w Kanadzie. W komunikacie minister podkreślił związki łączące oba kraje – wspólne wartości, wspólną walkę w dwóch wojnach światowych, a przede wszystkim fakt, że oba mają tę samą królową. 

To kolejny etap zacieśniania współpracy z Kanadą w ramach Wspólnoty Narodów. Przed rokiem w ambasadach tego kraju na całym świecie zawisły portrety królowej Elżbiety II, a do nazwy kanadyjskich sił powietrznych dodano przymiotnik „royal”. 

Porozumienie o tworzeniu wspólnych przedstawicielstw dyplomatycznych dotyczyć będzie krajów, w których nie mają one ambasad. Według ministra Hague’a pozwoli to na bardziej skuteczną dzialalność na polu dyplomacji i ekspansji ekonomicznej. 

gaan

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=61274 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]