Aktualizacja strony została wstrzymana

Wspólne ambasady Kanady i Wielkiej Brytanii

W dobie oszczędności Wielka Brytania i Kanada postanowiły zacieśnić więzy w ramach Wspólnoty Narodów i utworzyć wspólne przedstawicielstwa dyplomatyczne. 

Okazją do ogłoszenia tej decyzji była wizyta ministra spraw zagranicznych UK Williama Hague’a w Kanadzie. W komunikacie minister podkreślił związki łączące oba kraje – wspólne wartości, wspólną walkę w dwóch wojnach światowych, a przede wszystkim fakt, że oba mają tę samą królową. 

To kolejny etap zacieśniania współpracy z Kanadą w ramach Wspólnoty Narodów. Przed rokiem w ambasadach tego kraju na całym świecie zawisły portrety królowej Elżbiety II, a do nazwy kanadyjskich sił powietrznych dodano przymiotnik „royal”. 

Porozumienie o tworzeniu wspólnych przedstawicielstw dyplomatycznych dotyczyć będzie krajów, w których nie mają one ambasad. Według ministra Hague’a pozwoli to na bardziej skuteczną dzialalność na polu dyplomacji i ekspansji ekonomicznej. 

gaan

Za: Goniec Polski - goniec.com (25 września 2012) | http://wiadomosci.goniec.com/wielka-brytania/9456,wspolne-ambasady-kanady-i-wielkiej-brytanii/

Skip to content