Polskich dzieci żyjących w biedzie jest najwięcej w UE

Aktualizacja: 2012-09-21 9:40 am

Sytuacja polskich dzieci jest dramatyczna – wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2011 roku odnotowano wzrost ubóstwa w Polsce. Jak podaje GUS, w ubiegłym roku poniżej tzw. ustawowej granicy ubóstwa żyło 6,5 proc. osób w gospodarstwach domowych. Najbardziej niekorzystne zmiany dotknęły rolników – tu zagrożenie ubóstwem skrajnym wzrosło o 4,2 pkt. proc. – czyli niemal o połowę – względem 2010 roku i osiągnęło poziom 13,1% – najwyższy od roku 2005.

Znacząco pogorszyła się również sytuacja rencistów – w tej grupie odsetek wzrósł w porównaniu z ubiegłym rokiem o 1/3 (z 9,6 do 13,0 %).

Jak podaje GUS, w Polsce zagrożenie ubóstwem wśród dzieci i młodzieży jest znacznie większe niż w przypadku dorosłych. „W 2011 roku dzieci i młodzież do lat 18 stanowiły ok. 31% populacji zagrożonej skrajnym ubóstwem, podczas gdy w populacji ogółem do tej grupy wiekowej należała mniej więcej co piąta osoba” – czytamy w raporcie GUS.

Jak zauważa na swoim blogu na portalu wpolityce.pl Antoni Szymański, socjolog i senator VI kadencji, odsetek polskich dzieci żyjących w biedzie jest najwyższy w Unii Europejskiej. „O podejściu do tej kwestii świadczy dobitnie wypchnięcie z kręgu uprawnionych do otrzymywania zasiłku rodzinnego w ostatnich 8 latach ok. 3 mln. dzieci i młodzieży (na skutek zamrożenia progu dochodowego). Po ostatnim odmrożeniu progu (podwyższono go raptem o 35 zł.), podwyższono też zasiłki rodzinne np. na dziecko do 5 lat z 68 do 77 złotych, a więc o całych 9 zł!” – zauważa Szymański.

Te kwoty są szczególnie porażające w zestawieniu z gigantycznymi kwotami wydanymi np. na administrację czy budowę stadionów.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=61112 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]