Polskich dzieci żyjących w biedzie jest najwięcej w UE

Sytuacja polskich dzieci jest dramatyczna – wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2011 roku odnotowano wzrost ubóstwa w Polsce. Jak podaje GUS, w ubiegłym roku poniżej tzw. ustawowej granicy ubóstwa żyło 6,5 proc. osób w gospodarstwach domowych. Najbardziej niekorzystne zmiany dotknęły rolników – tu zagrożenie ubóstwem skrajnym wzrosło o 4,2 pkt. proc. – czyli niemal o połowę – względem 2010 roku i osiągnęło poziom 13,1% – najwyższy od roku 2005.

Znacząco pogorszyła się również sytuacja rencistów – w tej grupie odsetek wzrósł w porównaniu z ubiegłym rokiem o 1/3 (z 9,6 do 13,0 %).

Jak podaje GUS, w Polsce zagrożenie ubóstwem wśród dzieci i młodzieży jest znacznie większe niż w przypadku dorosłych. „W 2011 roku dzieci i młodzież do lat 18 stanowiły ok. 31% populacji zagrożonej skrajnym ubóstwem, podczas gdy w populacji ogółem do tej grupy wiekowej należała mniej więcej co piąta osoba” – czytamy w raporcie GUS.

Jak zauważa na swoim blogu na portalu wpolityce.pl Antoni Szymański, socjolog i senator VI kadencji, odsetek polskich dzieci żyjących w biedzie jest najwyższy w Unii Europejskiej. „O podejściu do tej kwestii świadczy dobitnie wypchnięcie z kręgu uprawnionych do otrzymywania zasiłku rodzinnego w ostatnich 8 latach ok. 3 mln. dzieci i młodzieży (na skutek zamrożenia progu dochodowego). Po ostatnim odmrożeniu progu (podwyższono go raptem o 35 zł.), podwyższono też zasiłki rodzinne np. na dziecko do 5 lat z 68 do 77 złotych, a więc o całych 9 zł!” – zauważa Szymański.

Te kwoty są szczególnie porażające w zestawieniu z gigantycznymi kwotami wydanymi np. na administrację czy budowę stadionów.

Za: MyPiS.pl | http://mypis.pl/aktualnosci/3610-polskich-dzieci-zyjacych-w-biedzie-jest-najwiecej-w-ue

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content