UPA mordowała jeszcze w 1946 r.

Aktualizacja: 2012-09-10 12:45 pm

Dziś 66. rocznica napadu UPA na trzy podkarpackie wsie – Witryłów, Łodzinę i Hłomczę. Gdy skończyła się II wojna światowa i powstała Polska Ludowa, Ukraińcy z UPA nie zaprzestali mordować i palić polskich wsi. 

Od wiosny 1945 r. mordy na Polakach w Małopolsce Wschodniej stawały się rzadsze. Na mocy porozumienia PKWN z ZSRR Polacy z tych terenów byli wysiedlani do Polski w jej obecnych granicach. Do końca 1945 r. wyjechało ich ok. 800 tys.

Ciężar działań antypolskich UPA przeniosła na tereny obecnej Polski, głównie jej południowo-wschodniej części.

10 września 1946 r. oddziały nacjonalistów ukraińskich zaatakowały trzy wsie leżące na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego.

Około godziny 23:30 od strony Sanu rozpoczął się napad na Witryłów. Dzięki zorganizowanej polskiej samoobronie wieś zdołała odeprzeć atak. Banderowcy zamordowali 7 osób i spalili kilkadziesiąt domostw oraz zabudowania gospodarcze.

Kilka godzin później ta sama banda zaatakowała miejscowość Hłomcza. Troje mieszkańców zostało zamordowanych, spalonych zostało 90 domów wraz z całym inwentarzem. W kolejnej wsi, Łodzinie, Ukraińcy puścili z dymem 62 budynki oraz zabili 9 osób.

Paweł Brojek

Źródło: Andrzej Romaniak. “Prawda i Pamięć: 61. rocznica napadu UPA na Witryłów, Łodzinę i Hłomczę”. 7 września 2007, esanok

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=60733 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]