Apel naukowców do parlamentarzystów

Aktualizacja: 2012-09-4 7:09 pm

Apel 300 naukowców do polskich parlamentarzystów w sprawie procedury in vitro i naprotechnologii.

We wrześniu [2009 r.] w Sejmie RP rozpoczęły się prace nad regulacjami prawnymi dotyczącymi procedury in vitro. Jako naukowcy i nauczyciele akademiccy pragniemy zabrać głos w tej ważnej kwestii społecznej.

Źycie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia – to fakt biologiczny, naukowo stwierdzony. Procedura in vitro, mająca służyć przekazywaniu życia ludzkiego, jest nieodłącznie związana z niszczeniem życia człowieka w fazie prenatalnego rozwoju, jest więc głęboko nieetyczna i jej stosowanie winno być prawnie zakazane. Z publikowanych danych – z różnych ośrodków medycznych stosujących in vitro – wynika, że w trakcie tej procedury ginie 60-80 proc. poczętych istot ludzkich (z brytyjskich informacji wynika, że nawet 95 proc.).

Procedura in vitro, na różnych etapach jej stosowania, narusza trzy artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: art. 30, art. 38, art. 40, oraz art. 157 kodeksu karnego.

Procedura ta jest rażąco sprzeczna z ekologią prokreacji, zastępując naturalne środowisko poczęcia i początkowego rozwoju człowieka, jakim jest łono matki, “szkłem”, a w skrajnym przypadku systemem głębokiego zamrażania (do temperatury -195 st. C).

To naruszenie ekologii prokreacji skutkuje prawie dwukrotnym wzrostem śmiertelności niemowląt, 2-3-krotnym wzrostem występowania różnych wad wrodzonych, a także opóźnieniem rozwoju psychofizycznego dzieci poczętych metodą in vitro w porównaniu do dzieci poczętych w sposób naturalny.

Pozytywną metodą pomocy małżonkom pragnącym poczęcia i urodzenia dziecka jest naprotechnologia. Naprotechnologia to nowoczesna metoda diagnozowania i leczenia niepłodności na podstawie tzw. modelu Creightona, służącego precyzyjnej obserwacji organizmu kobiety w czasie jej naturalnego cyklu.

Na żadnym etapie stosowania naprotechnologii nie dochodzi do niszczenia poczętych istot ludzkich, naruszenia godności małżonków i poczętej istoty ludzkiej oraz zachowane są ekologiczne zasady prokreacji.

Należy też podkreślić, że naprotechnologia w porównaniu do procedury in vitro jest bardziej skuteczna i kilkakrotnie mniej kosztowna.

Apelujemy o wprowadzenie ustawowego zakazu stosowania procedury in vitro jako drastycznie niehumanitarnej oraz o szerokie upowszechnienie naprotechnologii i zapewnienie jej pełnej refundacji z NFZ.

 

1. prof. dr hab. Franciszek Adamski, Kraków
2. dr Marek Babik, Kraków
3. dr Alina Bielawska, Kielce
4. prof. zw. dr hab. Ryszard Bender, Toruń
5. prof. dr hab. inż. Bogumił Bieniasz, Rzeszów
6. prof. dr hab. Aleksander Bobko, Rzeszów
7. lek. med. Halina Bogusz, Poznań
8. dr med. Mirosław Bogusz, Poznań
9. dr inż. Władysław Brzozowski, Rzeszów
10. prof. dr hab. med. Zbigniew Chłap, Kraków
11. dr Krystyna Cygorijni, Kraków
12. dr Andrzej Dakowicz, Białystok
13. dr Lidia Dakowicz, Białystok
14. dr hab. inż. Joanna Dulińska, Kraków
15. prof. dr hab. Tadeusz Gerstenkorn, Toruń
16. dr Lucyna Górska-Kłęk, Wrocław
17. dr Jerzy Grygiel, Kraków
18. dr Stanisław Grześ, Poznań
19. prof. dr hab. Antoni Feluś, Katowice
20. prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, Lublin
21. prof. doc. dr hab. Waldemar Furmanek, Rzeszów
22. prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewcz, Poznań
23. dr Stanisław Kalinkowski, Warszawa
24. dr inż. Anna Kasprzyk, Lublin
25. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków
26. dr Danuta Kejda, Rzeszów
27. dr Marian Kęsek, Kraków
28. prof. zw. Stefania Kinal, Wrocław
29. dr Jan Kłys, Warszawa
30. dr Marta Komorowska-Pudło, Szczecin
31. prof. dr hab. Maria Kopacz, Rzeszów
32. prof. zw. dr hab. Stanisław Kopacz, Rzeszów
33. dr hab. Urszula Kopeć, Rzeszów
34. dr hab. Irena Kosacka, Białystok
35. dr hab. inż. Jan Kosendiak, Wrocław
36. dr inż. Alicja Kowalska, Kraków
37. dr Asja Kozak, Poznań
38. prof. zw. Stanisław Krzyniecki, Wrocław
39. dr Łukasz Krzywiecki, Wrocław
40. prof. dr hab. Henryk Kurczab, Rzeszów
41. prof. dr hab. inż. Ludwik Laudański, Rzeszów
42. dr Jerzy Lechowski, Lublin
43. prof. Tadeusz Litko, Białystok
44. dr hab. Wojciech Łebkowski, Białystok
45. dr med. Maria Łazawska, Białystok
46. prof. dr hab. Wojciech Łączkowski, Lublin
47. dr Kazimierz Maciąg, Rzeszów
48. dr hab. Anita Magowska, Poznań
49. prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Rzeszów
50. dr Elżbieta Mazur, Rzeszów
51. dr Monika Mekroda-Bąk, Poznań
52. dr med. Rafał Michalik, Kraków
53. prof. dr hab. med. Alina Midro, Białystok
54. dr med. Henryk Midro, Białystok
55. dr hab. Grzegorz Musiał, Poznań
56. dr Barbara Muśnicka, Poznań
57. prof. dr hab. Czesław Muśnicki, Poznań
58. prof. dr hab. Edward Nieznański, Warszawa
59. dr Lucyna Nowak, Kraków
60. dr Józef Nowicki, Wrocław
61. dr hab. Andrzej Ochocki, Warszawa
62. dr hab. Teresa Olearczyk, Kraków
63. prof. zw. dr hab. Gustaw Ostasz, Rzeszów
64. prof. dr hab. Edward Ozimek, Poznań
65. dr Janusz Pasterski, Rzeszów
66. dr Stanisław Paszkowski, Wrocław
67. prof. dr hab. Maria Piskornik, Kraków
68. prof. dr hab. Zdzisław Piskornik, Kraków
69. dr med. dr h.c. Wanda Półtawska, Kraków
70. dr Barbara Półtorak, Rzeszów
71. dr hab. Michał Ptyszmant, Białystok
72. dr hab. med. Teresa Reduta, Białystok
73. dr hab. Mieczysław Ryba, Toruń
74. prof. dr hab. Maria Ryś, Warszawa
75. prof. dr hab. med. Maria Sobaniec-Łotowska, Białystok
76. prof. dr hab. Marek Stanisz, Rzeszów
77. prof. dr hab. Anna Stankowska, Poznań
78. prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski, Poznań
79. dr Rafał Staszewski, Poznań
80. dr Wiesława Stefan, Wrocław
81. dr inż. Stanisław Szela, Rzeszów
82. prof. zw. dr hab. Kazimierz Stępczak, Poznań
83. dr Anna Szuba-Trznadel, Wrocław
84. prof. dr hab. Agnieszka Szyszkowska, Wrocław
85. dr Krystyna Śmietało, Białystok
86. dr med. Wanda Terlecka, Częstochowa
87. dr hab. Piotr Tomaszek, Poznań
88. dr Marek Mariusz Tytko, Kraków
89. dr med. Ewa Wasilewicz, Białystok
90. lek med. Tadeusz Wasilewski, Białystok
91. dr hab. inż. Łukasz Węsierski, Rzeszów
92. dr Maria Wierzbińska, Rzeszów
93. dr Józef Winiarski, Kraków
94. doc. dr hab. Jadwiga Wronicz, Kraków
95. dr hab. prof. AGH Zygmunt Wronicz, Kraków
96. ks. prof. dr hab. Józef Zabielski, Warszawa
97. dr Antoni Zając, Rzeszów
98. dr Bożena Zając, Rzeszów
99. prof. zw. dr hab. Zygmunt Zagórski, Poznań
100. dr Bogna Zawieja, Poznań
101. dr inż. Antoni Zięba, Kraków
102. dr Marian Zwiercan, Kraków
103. prof. dr hab. Krzysztof Zwierz, Białystok
104. dr inż. Andrzej Bobiec, Rzeszów
105. dr hab. prof. nadzw. IHN PAN Michał Kokowski, Kraków
106. adiunkt, dr inż. Jerzy Kolanko, Wrocław
107. prof. nadzw. dr hab. Łukasz Święcicki, Warszawa
108. lek. med. Ewa Noga, Kraków
109. dr hab. prof. UP Henryk Noga, Kraków
110. dr Zdzisława Dybiec, Kraków
111. ks. dr hab. prof. nadzw. UPJPII i WSFP Tadeusz Biesaga, Kraków
112. prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński, Kraków
113. dr Wojciech Pawnik, Kraków
114. dr Krzysztof Kania, Katowice
115. dr inż. Krzysztof Borowiak, Poznań
116. ks. dr Jarosław Paszyński, Kraków
117. dr hab. inż. Halina Garbalińska, Szczecin
118. prof. dr hab. dr h.c. multi Wacław Leszczyński, Wrocław
119. dr Grzegorz Hołub, Kraków
120. dr hab. Piotr Fiszeder, Toruń
121. prof. zw. dr hab. Ryszard Kryza, Wrocław
122. dr Ewa Baranowska-Prokop, Warszawa
123. dr hab. Zbigniew B. Gaś, Lublin
124. dr Tomasz Kraj, Kraków
125. dr inż. Krzysztof Adamczyk, Kraków
126. dr hab. inż., prof nadzw. Pol. Śl. Henryk Foit, Źernica
127. dr Paweł Korobczak, Wrocław
128. dr Barbara Pliszka, Olsztyn
129. prof. dr hab. ks. Ryszard Sztychmiler, Olsztyn
130. dr inż. Marek Śnieżek, Rzeszów
131. dr hab. Anna Katrusiak, Poznań
132. dr Tomasz Panz, Kraków
133. dr Aneta Gawkowska, Warszawa
134. dr Grzegorz Mazur OP, Kraków
135. dr hab. Joanna Kostecka, Rzeszów
136. prof. nadzw. dr hab. inż. Helena Teterycz, Wrocław
137. dr Joanna Wójcik, Zamość
138. dr hab. Szczepan Zapotoczny, Kraków
139. dr, adiunkt, MC-AC Piotr Kieniewicz, Lublin
140. dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz, Katowice
141. dr Robert Janusz, Kraków
142. ks. dr hab. prof. nadzw. UKSW Zbigniew Łepko, Warszawa
143. prof. dr hab. Tadeusz Ślipko, Kraków
144. ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, Kraków
145. dr Kazimierz Gelleta, Krosno
146. dr Alicja Maurer, Kraków
147. dr n. humanistycznych Anna Badura, Katowice
148. dr hab. nauk rolniczych, dr nauk politycznych
Andrzej Gąsowski, Bruksela
149. dr Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Olsztyn
150. prof. dr hab. inż. Stefan J. Kowalski, Poznań
151. prof. zw. dr hab. Roman Darowski SJ, Kraków
152. dr Jolanta Kaleta, Kraków
153. dr med. Wojciech Leppert, Poznań
154. dr inż. Paweł Badura, Katowice
155. prof. zw. Ryszard Kantor, Kraków
156. dr Anna Kraszewska, Białystok
157. dr hab., prof. nadzw. Leszek Jerzy Chmielewski, Warszawa
158. dr Paweł Jan Szałański, Łódź
159. dr Jacek Ryłko, Kraków
160. prof. dr hab. inż. Andrzej Grono, Gdynia
161. dr Małgorzata Jaszczuk-Surma, Wrocław
162. dr Jan Wilk, Kraków
163. dr Robert Kiełtyka, Ludwigshafen
164. dr inż. Danuta Pliś, Rzeszów
165. dr Czesław August, Wrocław
166. dr hab. inż. Janusz Hauryłkiewicz, Poznań
167. dr inż. Krzysztof Dreszer, Chorzów
168. dr Andrzej Kowalik, Poznań
169. ks. dr hab. Janusz Nawrot, Poznań
170. dr Agnieszka Janiak, Katowice
171. dr inż. Janusz Wójcik, Gliwice
172. dr hab. Anna Ratajska, Warszawa
173. prof. dr hab. inż. Jan Sińczak, Kraków
174. dr hab. Stefan Pietrzak, Falenty
175. dr hab. inż. Piotr Borkowski, Łódź
176. dr inż. Piotr Stera, Gliwice
177. dr, adiunkt Agnieszka Wiącek, Lublin
178. prof. zw. dr hab. inż. Magdalena Jaworska, Kraków
179. prof. dr hab. med. Eugeniusz Baran, Wrocław
180. dr inż. Joachim Pielot, Zabrze
181. dr hab. prof. UW Małgorzata Karwowska-Struczyk, Warszawa
182. dr Barbara Nowarska, Kraków
183. dr Beata Ecler-Nocoń, Katowice
184. dr inż. Adrian Nocoń, Gliwice
185. dr hab. Andrzej Kęsy, Radom
186. dr inż. Tomasz Zięba, Wrocław
187. dr hab. Andrzej Walendziak, Warszawa
188. dr inż. Grzegorz Kubica, Katowice
189. dr inż. Andrzej Augustynek, Kraków
190. dr inż. Bogdan Nienartowicz, Szczecin
191. prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński, Warszawa
192. prof. dr hab. Krzysztof Rościszewski, Kraków
193. dr hab. inż. Barbara Jabłońska-Firek, Kraków
194. dr hab. inż. prof. nadzw. Pol. Śl. Marek Smolik, Gliwice
195. dr inż. Franciszek Wójcik, Łódź
196. dr inż. Aleksandra Górecka-Bruzda, Jastrzębiec
197. dr inż. Janusz Partyka, Wojnicz
198. dr inż. Jolanta Słoniec, Lublin
199. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, Kraków
200. prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, Kraków
201. prof. zw. dr hab. Jerzy Klag, Katowice
202. dr hab. Andrzej Gzella, Poznań
203. prof. dr hab. inż. Ireneusz Jóźwiak, Wrocław
204. dr hab. inż., prof. Politechniki Wrocławskiej Bogusław Karolewski, Wrocław
205. dr inż. Andrzej Rylski, Rzeszów
206. prof. dr hab. Ryszard Błaszczyszyn, Wrocław
207. dr Maria Maślanka-Błaszczyszyn, Wrocław
208. prof. dr hab. Agnieszka Mandat, Kraków
209. dr hab. inż. Anna Pęksa, Wrocław
210. dr hab. inż., prof. PK Czesław Niżankowski, Kraków
211. dr inż. Małgorzata Michniewicz, Łódź
212. dr Jacek Dziobek-Romański, Boguchwała
213. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak, Poznań
214. dr hab. inż. prof. nadzw. Pol. Śl. Stanisław Waluś, Gliwice
215. dr hab. n. med. Marek Rusin, Gliwice
216. dr hab. Bartłomiej Błaszczyszyn, Wrocław
217. dr inż. Ryszard Gałąź, Wrocław
218. lek. med. Elżbieta Trembecka-Dubel, Zabrze
219. dr inż. Roman Kaula, Bytom
220. dr hab. Adam Nodzeński, Kraków
221. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaczmarski, Rzeszów
222. st. wykładowca Antoni Prątnicki, Warszawa
223. lekarz – specjalista neurolog Maria Roztoczyńska-Wodzień, Kraków
224. dr inż. Ziemowit Nowak, Wrocław
225. prof. dr hab. UP Henryka Kramarz, Kraków
226. mgr, starszy dokumentalista Antoni Stryjewski, Wrocław
227. dr inż. Teofil Korolewicz, Gliwice
228. dr inż. Olgierd Unold, Wrocław
229. dr Wiesław Poleszak, Lublin
230. dr med. Henryk Welcz, Lublin
231. dr Anna Wolińska-Welcz, Lublin
232. dr Roman Mazur SDB, Kraków
233. dr inż. Jan Bielski, Kraków
234. prof. dr hab. Tomasz Woliński, Warszawa
235. dr Małgorzata Rachwalska, Kraków
236. prof. dr hab. Anna Stachurska, Lublin
237. dr hab. prof. UMCS Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, Lublin
238. dr inż. Włodzimierz Drzazga, Wrocław
239. dr Aniela Matuszewska, Sosnowiec
240. prof. zw. dr hab. Dominik Szynal, Lublin
241. dr hab. prof. nadzw. Stanisław Paszkowski, Poznań
242. dr hab. inż. Anna Górecka-Drzazga, Wrocław
243. lekarz medycyny Alicja Bednarz, Wojnicz
244. prof. dr hab. inż. Józef Beluch, Kraków
245. dr inż. Wiesław Goc, Gliwice
246. dr hab. prof. UP Henryka Kramarz, Kraków
247. dr Jolanta Muszer, Wrocław
248. dr inż. Zenobia Biedrzycka, Warszawa
249. prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, Kraków
250. dr hab. inż. Marek Gotfryd, Rzeszów
251. dr inż. Marek Piasecki, Wrocław
252. prof. UWM dr hab. Marian Machinek, Olsztyn
253. dr inż. Bożena Smolec, Zabrze
254. mgr inż. Grzegorz Prątnicki, Szczecin
255. dr Wojciech Lipka, Warszawa
256. prof. dr hab. Rajmund S. Dybczyński, Warszawa
257. dr Andrzej Marjański, Jeżów
258. dr Tadeusz Rostworowski, Kraków
259. dr inż. Jerzy Chruściel, Łódź
260. dr hab. Kinga Suwińska, Warszawa
261. dr inż. Bogusław Szlachetko, Wrocław
262. mgr Barbara Sobala, Mysłowice
263. dr med. Anna Sobala, Wiedeń
264. prof. zw. dr hab. Janusz Szczodrak, Lublin
265. prof. zw. dr hab. Józef Makselon, Kraków
266. mgr Danuta Maciewicz, Brzeszcze
267. dr Monika Borowiec, Kraków
268. dr Lubomiła Owczarek, Warszawa
269. dr hab. Grażyna Topolska, Warszawa
270. prof. dr hab. Jolanta Dudek, Kraków
271. prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Poznań
272. ks. dr Dariusz Oko, Kraków
273. dr Danuta Leszczyńska, Wrocław
274. prof. zw. dr hab. Stanisław Ziemiański, Kraków
275. dr Małgorzata Majsnerowska, Wrocław
276. dr Juliusz Majsnerowski, Wrocław
277. dr Anna Źmihorska-Gotfryd, Rzeszów
278. dr Hanna Krztoń, Gliwice
279. dr n. med. Aleksandra Kwosek, Rybnik
280. dr hab. Ryszard Walkowiak, Przeźmierowo
281. prof. dr hab. Henryk Szydłowski, Poznań
282. prof. dr hab. Krystyna Kamieńska-Trela, Warszawa
283. dr Anna Maria Choińska, Wrocław
284. prof. dr hab. med. Ludwika Sadowska, Wrocław
285. dr Wanda Kamińska, Warszawa
286. dr inż. Sylwester Filipiak, Kielce
287. dr inż. Eleonora Wcisło, Katowice
288. MS Maciej Środa, Warszawa
289. dr inż. Jan Bielski, Kraków
290. dr n. med. Magdalena Szymańska, Białystok
291. dr hab. inż. Ludwik Kania, Częstochowa
292. mgr Joanna Judasik, Rybnik
293. mgr Barbara Lewandowska, Wrocław
294. dr hab. inż., prof. nadzw. Pol. Śl. Piotr Gawor, Gliwice
295. dr hab. inż. Barbara Jabłońska-Firek, Kraków
296. dr hab. prof. UMK Waldemar Rozynkowski, Toruń
297. dr Halina Iwańczyk, Lublin
298. mgr Anna Tarnowska, Konstancin-Jeziorna
299. mgr Maria Chmielnicka, Radom
300. aspirant pożarnictwa Dariusz Henryk Malicki, Jaworzno

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=60586 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]