Polski dług przekroczył bilion złotych

Szacunkowe zadłużenie Polski przekroczyło psychologiczną barierę biliona złotych i stale się powiększa – alarmuje Instytut Globalizacji.

Pierwszy stworzony w Polsce zegar długu, który można znaleźć pod adresem www.globalizacja.org przekroczył wartość biliona złotych. A licznik bije dalej.

Według szacunkowych danych przez ostatnie dwie kadencje zadłużenie państwa wzrosło o 400 mld złotych. Jak podaje Instytut Globalizacji, obsługa tego zadłużenia kosztuje podatników aż 55 mln zł.

Jak mówi Marek Łangalis, ekspert instytutu i autor licznika długu, trudno jest ustalić rzeczywiste zadłużenie państwa ze względu na ukrywanie wydatków. Zdaniem eksperta największe wydatki, których na próżno szukać w statystykach, stanowią obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w imieniu Krajowego Funduszu Drogowego. Dziś wartość tych emisji sięga ok. 40 mld zł.

Ekonomiści zwracają również uwagę na długi samorządów. Lokalni włodarze zaciągają komercyjne kredyty, których spłata jest przerzucana na przyszłe okresy. I tak oficjalny dług miast wojewódzkich na koniec ubiegłego roku wynosił 19,7 mld zł, ale po dodaniu do tego zadłużenia spółek miejskich, wzrasta do 27,4 mld zł, czyli o 39 proc. Dodatkowo państwo dokłada również do funkcjonowania LOT-u czy PKP, które każego roku generują wielomilionowe straty.

Za: MyPiS.pl () http://mypis.pl/aktualnosci/3521-polski-dlug-przekroczyl-bilion-zlotych

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content