Kawałek Ukrainy wraca do Polski!

Aktualizacja: 2012-08-29 11:01 am

O sprawie przesądził Bug. Na razie to tylko 98 ha, ale jeśli Ukraińcy się nie postarają, może być więcej…

Okazuje się, że nastąpiła zmiana koryta Zachodniego Bugu na granicy z Polską.  Może okazać się, że nie jest to koniec terytorialnej swawoli rzeki, która w obwodzie wołyńskim nadal podmywa brzeg po stronie ukraińskiej. Już to zrobiła na długości około 30 km. W celu zapobieżenia dalszej erozji i oderwania się dużego fragmentu lądu, już na dziś trzeba przeprowadzić prace zabezpieczające w 20 miejscach, na co potrzeba 300 mln hrywien, a w niedalekiej przyszłości – wykonać kolejnych 100 umocnień.

No i proszę. Jeszcze niedawno była mowa o tym, że podniesie się poziom morza i od Ukrainy „oderwie się” Krym, który stanie się wyspą, a tu masz ci los. Wcześniej zadziałał Bug.

Kresy24.pl

Za: Kresy24.pl (29 sierpnia 2012) -- [Org. tytuł: « Kawałek Ukrainy wraca do Polski!!!»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=60294 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]