Ogłoszono wyniki konkursu na największe absurdy Unii Europejskiej

Aktualizacja: 2006-09-29 12:00 am

Konkurs na największe absurdy w Unii Europejskiej 2006 został zakończony, choć nie kończy to absurdów samej Unii. Konkurs ogłoszony został przez posła do Parlamentu Europejskiego, prof. Miroslawa Piotrowskiego (LPR) 1 maja br., w drugą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jury spośród nadesłanych około150 prac przyznało następujące nagrody:

Pierwszą Ex Aequo za zgłoszenie:

  • Regulacji Komisji Europejskiej zakazującej gotowania dotowanego mleka.
  • oraz

  • Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących powiększania biustu.


Trzy wyróżnienia za zgłoszenie:

  • Dyrektywy uznającej ślimaka za rybę śródlądową.
  • Kilkunastu różnych propozycji w tym m.in. dyrektywy nakazującej zwiększenia odległości kaloryfera od ściany z 4 na 6 cm
  • Przepisów dotyczących minimalnych wymagań komunikatów werbalnych 

Regulamin konkursu i szczegóły wyników na stronie prof. Mirosława Piotrowskiego

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=601 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]