Ogłoszono wyniki konkursu na największe absurdy Unii Europejskiej

Konkurs na największe absurdy w Unii Europejskiej 2006 został zakończony, choć nie kończy to absurdów samej Unii. Konkurs ogłoszony został przez posła do Parlamentu Europejskiego, prof. Miroslawa Piotrowskiego (LPR) 1 maja br., w drugą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jury spośród nadesłanych około150 prac przyznało następujące nagrody:

Pierwszą Ex Aequo za zgłoszenie:

  • Regulacji Komisji Europejskiej zakazującej gotowania dotowanego mleka.
  • oraz

  • Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących powiększania biustu.


Trzy wyróżnienia za zgłoszenie:

  • Dyrektywy uznającej ślimaka za rybę śródlądową.
  • Kilkunastu różnych propozycji w tym m.in. dyrektywy nakazującej zwiększenia odległości kaloryfera od ściany z 4 na 6 cm
  • Przepisów dotyczących minimalnych wymagań komunikatów werbalnych 

Regulamin konkursu i szczegóły wyników na stronie prof. Mirosława Piotrowskiego

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content