Polskie obywatelstwo może dostać każdy chętny

15 sierpnia weszła w życie nowa ustawa o obywatelstwie polskim. Zgodnie z nią każdy cudzoziemiec będzie mógł otrzymać obywatelstwo jeśli zdecyduje tak prezydent.

Nowa ustawa o polskim obywatelstwie daje szerokie uprawnienia prezydentowi w zakresie jego nadawania. Obecnie każdy cudzoziemiec może złożyć podanie do głowy państwa i jeśli zostanie ono pozytywnie rozpatrzone, to zostanie mu wręczony polski paszport.

Poprzednia ustawa przewidywała bardziej restrykcyjne przepisy. Obywatelstwo mogła otrzymać osoba, która zamieszkiwała 5 lat na terytorium Polski, lub co najmniej od 3 lat była w związku małżeńskim z polskim obywatelem. Prezydent mógł co prawda nadać obywatelstwo w specjalnym trybie, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Innym dyskusyjnym przepisem w nowej ustawie jest sprawa wyłączności polskiego obywatelstwa. Poprzednia ustawa stanowiła bowiem kategorycznie, że obywatel polski w myśl prawa polskiego nie może być uznany za obywatela innego państwa. Nowe przepisy przewidują, że obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa bądź państw ma takie same prawa i obowiązki wobec Rzeczypospolitej Polskiej, jak osoba posiadająca jedynie obywatelstwo polskie. Jednak w zakresie praw i obowiązków obywatela bezwzględny priorytet będzie miało obywatelstwo polskie.

Źródło: egospodarka.pl

ged

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2012-08-16) | http://www.pch24.pl/polskie-obywatelstwo-moze-dostac-kazdy-chetny,5055,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content