Polskie obywatelstwo może dostać każdy chętny

Aktualizacja: 2012-08-16 11:17 am

15 sierpnia weszła w życie nowa ustawa o obywatelstwie polskim. Zgodnie z nią każdy cudzoziemiec będzie mógł otrzymać obywatelstwo jeśli zdecyduje tak prezydent.

Nowa ustawa o polskim obywatelstwie daje szerokie uprawnienia prezydentowi w zakresie jego nadawania. Obecnie każdy cudzoziemiec może złożyć podanie do głowy państwa i jeśli zostanie ono pozytywnie rozpatrzone, to zostanie mu wręczony polski paszport.

Poprzednia ustawa przewidywała bardziej restrykcyjne przepisy. Obywatelstwo mogła otrzymać osoba, która zamieszkiwała 5 lat na terytorium Polski, lub co najmniej od 3 lat była w związku małżeńskim z polskim obywatelem. Prezydent mógł co prawda nadać obywatelstwo w specjalnym trybie, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Innym dyskusyjnym przepisem w nowej ustawie jest sprawa wyłączności polskiego obywatelstwa. Poprzednia ustawa stanowiła bowiem kategorycznie, że obywatel polski w myśl prawa polskiego nie może być uznany za obywatela innego państwa. Nowe przepisy przewidują, że obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa bądź państw ma takie same prawa i obowiązki wobec Rzeczypospolitej Polskiej, jak osoba posiadająca jedynie obywatelstwo polskie. Jednak w zakresie praw i obowiązków obywatela bezwzględny priorytet będzie miało obywatelstwo polskie.

Źródło: egospodarka.pl

ged

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=59816 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]