Lokalny handel wzmacnia więzi społeczne

Jak pokazały wyniki raportu „Polska 2030. Tu mieszkam, tu kupuję – Społeczności Jutra” lokalny handel ma duży wpływ na budowanie więzi społecznych. To właśnie w małych sklepikach można dostać towar na tzw. zeszyt czy też zasięgnąć informacji. Taki handel to też element budowania spoiwa łączącego ludzi oraz podstawy niezależności. 91% samorządowców biorących udział w badaniu widzi w takim handlu trwałe podstawy do budowania więzi społecznych na terenie gminy. Ich zdaniem wspierając lokalny handel pomaga się osobom starszym, niepełnosprawnym czy takim, które nie posiadają samochodu.

73% badanych uważa, że małe sklepy pomagają w promocji regionalnych produktów, a 48% uważa, że taki handel podnosi walory ekologiczne gminy.

– Lokalne sklepy są ważnymi centrami, bez których trudno sobie wyobrazić budowanie społeczności. Warto tworzyć zarówno większe jak i mniejsze enklawy, które po pierwsze pozwalają mieszkańcom się spotkać, co buduje społeczne więzi, po drugie jest to kwestia dostępności do świeżych, regionalnych produktów dla osób starszych czy rodzin z dziećmi. Mimo, że trudno zmierzyć faktycznie skutki obecności sklepów osiedlowych, to bez wątpienia ich obecność pozwala na rzadsze korzystanie z samochodu, który dla wielu osób wciąż jest głównym środkiem transportu do większych centrów handlowych położonych na przedmieściach miast – mówi Joanna Erbel, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert kampanii „Tu mieszkam, tu kupuję”./BK/

Na podstawie: www.portalspozywczy.pl

Za: nacjonalista.pl (15 sierpnia 2012) | http://www.nacjonalista.pl/2012/08/15/lokalny-handel-wzmacnia-wiezi-spoleczne/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content