Siły policyjne w USA podlegają procesowi „izraelizacji”: Gordon Duff

Analityk wojskowy mówi, że jednostki policji w USA są szkolone przez izraelskie grupy, jakie mają na celu całkowitą militaryzację kraju i wprowadzenie dyktatury, donosi  Press TV.

„Powoli każdy posterunek policji w USA, z rozkazu DHS, przechodzi szkolenie pod nadzorem grup izraelskich”

„Powoli, każda jednostka policji w USA, na rozkaz Departamentu Bezpieczeństwa Narodowgo [DHS], przechodzi szkolenie pod nadzorem grup izraelskich. Jako część takiego szkolenia, wzrasta stopień użycia uniformów wojskowych, pojazów opancerzonych, broni ciężkiej, odnotowuje się wzmożone użycie nielegalnego podsłuchu, nagminne staje się kłamstwo wobec ludzi, prasy, sądów, a także systematyczne ingerowanie w system wyborczy”, napisał Gordon Duff w artykule na stronie Press TV.Dalej pisze, że proces „izraelizacji” policji amerykańskiej przewiduje wiele procedur, jakich „nowi izraelczycy uczyli policję amerykańską z zamiarem powstrzymania i przełamania oporu”.

„Totalna militaryzacja policji, taktyka wojskowa, całkowity brak poszanowania praw obywatelskich, konstytucji, wolności jednostki, wolności słowa oraz niepohamowany wzrost władzy centralnej skupionej wokół sił o nieograniczonej mocy korupcji: rządów pieniędzy i zorganizowanej przestępczości. Systematyczne tłumienie sprzeciwów i różnicy poglądów…” pisze Duff.

Analityk dodaje, że USA już ma reputację państwa utrzymującego skorumpowane organizacje policyjne, a wielu ich przedstawicieli co rok trafia za kratki.

Duff dalej wyjaśnia, że „Każdy posterunek w większych miastach amerykańskich i większość w mniejszych, a są ich tysiące, zostało „przeszkolonych” nie po to, żeby zwalczać korupcję, ale zostało dozbrojone na wypadek wojny domowej, przeszkolono je, aby pracowały bezpośrednio z personelem wojskowym w celu stworzenia w Ameryce państwa policyjnego działającego zgodnie z nieujawnionymi na razie procedurami…”

Stwierdził on również, że we wszystkie akty terrorystyczne, jaki miały miejsce w USA, zaangażowane były struktury przestrzegania prawa, jakie „rekruktują terrorystów albo ostrożnie usuwają kluczowych podejrzanych”.

„Na co wskazuje dokładna analiza tych danych? Źe grupy prowadzące szkolenia naszej policji, jeżeli nawet same nie są dokładnie grupami terrorystów, to są blisko powiązane z grupami podejrzanymi o terroryzm albo grupami par excellence terrorystycznymi, jakie wspierają terrorystów w Afryce i na Bliskim Wschodzie”, konkluduje  Duff.

źródło: http://www.presstv.com/detail/2012/08/11/255710/us-police-trained-by-israeli-groups/

Za: Stop Syjonizmowi (13 Sierpień 2012) | http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/08/13/sily-policyjne-w-usa-podlegaja-procesowi-izraelizacji-gordon-duff/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content