ONZ wprowadza podatek światowy

Aktualizacja: 2006-09-27 12:00 am

Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła 19 września br. decyzję o uruchomieniu projektu wprowadzenia pierwszej fazy globalnego podatku. Aczkolwiek oficjalny dokument ONZ nie używa na razie pojęcia “podatek”, stwierdza on jednak, że poprzez działającą w Genewie organizację pozarządową UNITAID zamierza się systematycznie zbierać pieniądze od każdej transakcji dokonywanej na świecie, na początek wprowadzając takowy podatek od biletów lotnicznych.
Aby stworzyć otoczkę konieczności i wytworzyć sympatię do projektu, zastosowano retorykę przeznaczania pieniędzy na walkę z AIDS, gruźlicą i malarią wśród biednych dzieci afrykańskich. “UNITAID będzie finansowane przez mechanizmy finansowe, jak na przykład dodatkowe opłaty do biletów lotnicznych […] Sekretarz Generalny ONZ dziękuje rządom Francji, Brazylii, Chile, Norwegii i Wielkiej Brytanii za przewodnictwo w tej inicjatywie oraz rozwinięcie innych inicjatyw, jak np. Międzynarodowego Ośrodka Finansowego (The International Finance Facility – IFF).” – mówi dokument ONZ.

To wyciszone medialnie lecz tym bardziej ważne posunięcie ONZ-tu jest efektem strategii ponadnarodowych organizacji i banków światowych. Jednym z doradców Sekretarza Kofi Annana jest prof. Jeffrey Sachs, który znany jest jako gorący zwolennik wprowadzenia różnych podatków światowych, w tym globalnego podatku od energii (ONZ bada możliwość wprowadzenia globalnego podatku na benzynę w wysokości 35 centów/galon). Organizacje w rodzaju Ośrodka IFF będą nadzorowały kompleksowe wprowadzanie podatku światowego.

 

Idea wprowadzenia podatku światowego nie jest nowa i krąży w umysłach globalistów od kilkudziesięciu lat. W 2000 roku Zgromadzenie Generalne ONZ zaaprobowało “Deklarację Millenijną” (Millennium Declaration) zobowiązującą się do “zredukowania biedy na świecie, polepszenia warunków zdrowotnych dzieci i walką z AIDS na świecie”, które to cele mają być osiągnięte do roku 2015. Według Sekretarza ONZ, projekt ten może być kontynuowany jeśli zabezpieczone zostaną fundusze w wysokości co najmniej 100 miliardów dolarów rocznie. Mają one pochodzić z: 1) Podatku od Emaili (które mają kosztować około 1 centa za 1 Megabyte), 2) Podatku od nośników energii (np. w postaci tzw. podatku od wytworzonego dwutlenku węgla), 3) Podatku od transakcji monetarnych (Currency Transaction Tax – CTT), czyli oplat za dokonywaną wymianę na światowych rynkach finansowych, 4) Podatku od transportu lotniczego, 5) Podatku od paliwa lotniczego.

Niedawna decyzja ONZ wprowadzająca w fazę realizacji pobieranie podatku od biletów lotnicznych, jest kolejnym krokiem w wypełnianiu przyjętych planów globalizacyjnych tyranizujących ludzkość totalną kontrolą prowadzoną przez ponadnarodowe elity finansowe.

 

 

LM

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=596 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]