Aktualizacja strony została wstrzymana

Mordercy wychodzą na wolność

W ciągu najbliższych 5 lat na wolność wyjdzie niemal setka skazanych pierwotnie na śmierć przestępców – alarmuje „Polska The Times”.

Sprawcy seryjnych morderstw i makabrycznych zbrodni za które zostali skazani na karę śmierci. Wyroki nie zostały wykonane z powodu moratorium na wykonanie kary śmierci w 1988 roku. Następnie, z powodu amnestii ogłoszonej rok później, wszystkie kary śmierci zamieniono na 25 lat więzienia.

Z ustaleń dziennika wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat na wolność wyjdzie prawie 100 najgroźniejszych przestępców w kraju. To jednak nie koniec, jeżeli weźmie się pod uwagę tych, którzy skorzystają z możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 15 lat kary. Wówczas liczba przestępców, którzy wyjdą na wolność, może być znacznie większa i nie będzie możliwości odizolowania ich od społeczeństwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że szuka rozwiązań, które ochroniłyby obywateli przed niebezpiecznymi przestępcami, którzy opuszczają zakłady karne. Niestety, nadal brakuje spójnego systemu, który monitorowałby sprawców poważnych przestępstw po ich wyjściu na wolność.

Za: MyPiS.pl | http://mypis.pl/aktualnosci/3424-mordercy-wychodza-na-wolnosc

Skip to content