Czy drogowskazy w Niemczech są zgodne z prawem?

Aktualizacja: 2006-09-25 12:00 am

Powołując się m.in. na zapisy Konwencji o ruchu drogowym oraz Konwencji o znakach i sygnałach drogowych z dnia 8 listopada 1964r., ktąre mają na celu ułatwienie komunikacji międzynarodowej poprzez unifikację nazw miejscowości na znakach drogowych podjąłem inicjatywę w sprawie unormowania nazw polskich miejscowości na drogowskazach na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Nazw, w języku niemieckim, ktąre według mnie wprowadzają w błąd turystów, którzy nie orientują się w uwarunkowaniach historycznych regionu.

Dla lepszego zapoznania się z podjętymi przeze mnie działaniami na stronie internetowej w działach: Dokumenty, Galeria oraz Prawo znajdę Państwo więcej informacji na temat mojej inicjatywy.

Z poważaniem

Sylwester Chruszcz
Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

  • Zapytania posła Sylwestra Chruszcza do Komisji Europejskiej i niemieckiego Ministra Komunikacji, zamieszczone są tutaj.

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=589 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]