Aktualizacja strony została wstrzymana

Jest związek pornografii z aborcją

Walka z pornografią jest częścią batalii przeciwko aborcji – przekonuje Mark Houck, współzałożyciel i prezes organizacji „Mężczyźni Króla”.

36-letni działacz zajmuje się formacją mężczyzn na terenie całego kraju w dziedzinie różnych zagadnień związanych z rozwojem prawdziwej męskości i obroną małżeństwa i rodziny. Zdaniem Houcka, związek przyczynowy między kulturą przesiąkniętą pornografią a zjawiskiem masowej aborcji jest niezaprzeczalny. Zwraca uwagę, że większość aborcji dokonuje się poza kontekstem relacji małżeńskich, a zachowania takie potęguje przemysł pornograficzny, wmawiając ludziom, że można oddzielić seks od miłości małżeńskiej, która jest „wolna, wierna, owocna i całkowita”

„Kobiety, które zachodzą w ciążę, a potem dokonują aborcji, są typowymi ofiarami seksualizacji dokonywanej za pomocą rozmaitych rzeczy. Mogą to być przesłania w filmach, telewizji lub kultura porno, która ich otacza” – podkreśla, sugerując, że związek pomiędzy wysokim odsetkiem aborcji w społeczeństwie i kulturą zdominowaną przez pornografię łatwo odkryć, śledząc tylko historię tzw. rewolucji seksualnej.

Dla Houcka zależność jest prosta: większa dostępność i obecność pornografii w kulturze masowej prowadzi do zwiększonej pozamałżeńskiej aktywności seksualnej, co z kolei skutkuje większą ilością „nieplanowanych ciąż”, a ich konsekwencją jest wzrost liczby dokonywanych aborcji.

Houck razem z Damianem Wargo 8 lat temu zainicjowali kampanię „No More Porn” wymierzoną przeciwko przemysłowi erotycznemu, starając się jednocześnie pomóc ludziom uwikłanym w tego typu działalność. Przeprowadzili ponad 200 pikiet przeciwko agencjom towarzyskim, lokalom zajmującym rozpowszechnianiem porno oraz klubami striptizerskimi. Dopraodzili do zamknięcia 7 takich placówek.

Houck podkreśla, że protesty te to wynik poważnego podchodzenia do słów Ewangelii, w której Jezus mówi, że „każdy, kto spojrzy z pożądaniem na kobietę, cudzołoży z nią w sercu” (Mt 5, 28). Dodaje także, że kłamstwo pornografii polega na tym, że maskuje ono wewnętrzną pustkę i jałowość oferowanych doznań.

Sam Houck był uzależniony od pornografii przez 16 lat a w wyzwoleniu od nałogu pomogła mu wiara w Boga. Obecnie jest żonaty, ma dwoje dzieci i mieszka w Quakertown w Pensylwanii.

za: eka.pl

„Pornografia nakręca przemysł aborcyjny”

Świadomi takiego mechanizmu członkowie organizacji „Rycerze Króla” organizują w USA kampanię skierowaną przeciwko legalności działania przemysłu pornograficznego. Zdaniem prezesa tej organizacji, Marka Houcka, związek między pornografią a liczbą dokonywanych aborcji jest niezaprzeczalny.

„Rycerze Króla” to organizacja, która działa na terenie USA w dziedzinie zagadnień związanych z istotą męskości oraz rozwojem i obroną rodziny.

Obecnie organizacja prowadzi akcję „Nigdy więcej pornografii”. Chodzi o walkę z legalnym przemysłem pornograficznym. Zdaniem prezesa „Rycerzy Króla” , walka z pornografią to także walka o prawidłowy rozwój rodziny i zakaz aborcji.

Aborcja jest związana z brakiem więzi rodzinnych oraz szeroko rozwiniętym przemysłem pornografcznym. Od 1973 roku zabito 54 miliony dzieci w Stanach Zjednoczonych. Aborcji często dokonują kobiety, które wchodzą w przedmałżeńskie relacje seksualne. Do takich relacji zachęca młodych ludzi pornografia, która jest szeroko dostępna – mówi Houck. – Badania wykazały, że młodzi ludzie, którzy zaczynają współżycie seksualne w bardzo młodym wieku, mieli wcześniej kontakt z pornografią – dodaje.

Houck zaznacza, że akcja jaką podjęli „Rycerze Króla” ma na celu ukazać wielkie kłamstwo i zgorszenie jakim jest pornografia, która promuje fałszywy obraz tego, czym naprawdę jest miłość między kobietą a mężczyzną.

Źródło: LifeSiteNews.com

ged

Za: Polonia Christiana – pch24.pl (2012-07-14)

Za: Polska Federacja Ruchów Obrony Å»ycia – Prolife.com | http://www.prolife.com.pl/pg/pl/wiadomosci/jest_zwiazek_pornografii_z.html