Refleksje po drugiej Mszy Wszechczasów w Szczecinie – Radosław Buczyński

Aktualizacja: 2009-01-26 12:17 pm

21 grudnia 2008 roku po raz drugi w Szczecinie, od czasu wprowadzenia Novus Ordo Missae, zabrzmiała Msza Wszechczasów (zwana popularnie trydencką lub tridentiną).

To, co przez blisko 40 lat było na uwięzi, a przez niektórych skazane wręcz na banicję, zostało niedawno uwolnione na Większą Chwałę Pana (Ad Maiorem Dei Gloriam, jak mawiał św. Ignacy Loyola). Ryt, który od starożytności był obecny w Kościele Katolickim coraz śmielej pojawia się na ziemi zachodniopomorskiej, ukazując swoje piękno wszystkim obecnym.

Sala konferencyjna, w której oprócz tej wspaniałej liturgii ksiądz Karol Stehlin FSSPX wygłosił wykład „Tradycyjna Msza Święta – Największy Skarb” została przez niego ochrzczona mianem „nowoczesnych katakumb”. Znajduje się ona w budynku Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego przy ul. Kolumba 86. Do pomieszczenia jak najbardziej pasuje to określenie. Ma ono wygląd industrialny z kanałami wentylacyjnymi biegnącymi po suficie. Jest ona jednak o wiele przestronniejsza niż obie sale na Zamku Książąt Pomorskich, w których odbywał się pierwszy wykład i została odprawiona Msza Wszechczasów. Uczestnikom nie doskwierała tak duchota i można było spokojnie skupić się na wykładzie.

Kto był na pierwszym spotkaniu z ks. Karolem zauważył jego ekspresyjność oraz pełne pasji wykłady. W niesamowity sposób przekazuje on treści, które z łatwością dochodzą do uszu słuchaczy. Widać w nim ten ogień pasji i, mimo skromności, charyzmę oraz niesamowitą lekkość w przekazywaniu informacji o znaczeniu fundamentalnym dla każdego katolika.

Wykład dotyczył Mszy Wszechczasów, która jest największym skarbem po tej stronie Nieba. Ksiądz Karol podkreślił, że miejsce, w którym będzie odprawiany ten szlachetny ryt nie jest dla niego właściwe. Powinna ona zabrzmieć we wspaniałych kościołach i katedrach, które były budowane dla tej wspaniałej ofiary, a które są zajęte dla mniej godnego rytu. Ona przez to musiała zejść do podziemia, owych „nowoczesnych katakumb”, jak to miejsce określił ks. Karol.

Właśnie ofiary. Prelegent przypomniał o coraz bardziej zanikającym znaczeniu Mszy jako ofiary Baranka, a traktowania jej jako uczty Baranka. Zostało przypomniane, że określenia „uczta” używali żydzi oraz protestanci.

Ta zmiana rozumienia Mszy świętej, nie jako ofiary, a uczty, doprowadziła do stanu kryzysu, o czym właśnie ksiądz Karol mówił podczas pierwszego wykładu, który się odbył 15 października 2008 r. To właśnie po Soborze Watykańskim II postanowiono zbliżyć majestat Kościoła katolickiego do świata. To „unowocześnienie” (aggiornamento) doprowadziło do stworzenia nowego rytu, który miał przybliżyć liturgię ludziom. Odbyło się to poprzez minimalizację elementów mistycznych i sprowadzenie jej do wspólnego „świętowania”. W klasycznym rycie jest około 800 gestów odprawianych przez kapłana, każdy ma swój symbol. Tutaj szacowny gość posłużył się przykładem kwiatka, który mimo, że składa się z kilku płatków i łodygi, symbolizuje uczucie do drugiej osoby. Tak samo każdy gest odprawiany podczas liturgii ma swoje konkretne przełożenie na oddawanie chwały Bogu. Tutaj ważna jest także ilość świec, znajdująca się na ołtarzu, które symbolizują sześć sakramentów i w centrum znajdujący się krzyż przedstawiający Najświętszą Ofiarę, siódmy sakrament.

To właśnie ten ryt potwierdzony przez Piusa V jest głęboko i organicznie zakorzeniony w mistycznej wspólnocie, jaką jest Kościół Katolicki. To on dawał inspirację wielu artystów do tworzenia wspaniałych dzieł oraz obiektów gdzie ona by mogła być odprawiana na chwałę Boga. Nie może zatem dziwić, że nawet innowiercy byli nią zachwyceni i porzucali swoje błędne nauki nawracając się na katolicyzm i uzyskując prawo do zbawienia i stania się w przyszłości częścią Kościoła Tryumfującego w Niebie. Jednym z chlubniejszych przykładów obrony tej Mszy była słynna petycja wystosowana w jej obronie do Pawła VI. Napisała ją grupa brytyjskich intelektualistów by papież zachował ją jako klejnot kultury światowej. Pod listem podpisali się katolicy, protestanci, żydzi i niewierzący, a wśród nich takie sławy jak Agata Christie i Jehuda Menuhin.

Ten klasyczny ryt łaciński był odprawiany już przez św. Grzegorza Wielkiego w VI wieku. Papieża, który stworzył wspaniały śpiew nazwany na jego cześć chorałem gregoriańskim. Jednak sam Kanon Mszy pochodzi z czasów św. Gelazego (V wiek), który opierał się na rycie św. Damazego (IV wiek). Jak widać, ten ryt ma ponad 1600 lat i sięga czasów starożytnych. Ryt, który mimo pewnej trudności w ostatnim 40-leciu nigdy nie został anulowany, ani też zakazany, a stanowi duchowy pokarm odradzający każdą duszę która go dotknęła. To podczas tej Mszy każdy czuje się częścią Mistyczne Ciała Chrystusa. Ową częścią Kościoła składającą się z trzech kawałków: Kościoła Walczącego na ziemi. Kościoła Pokutującego w Czyśćcu oraz Kościoła Tryumfującego w Niebie.

Po tym wspaniałym wprowadzeniu ksiądz Karol odprawił Uroczystą Msza Święta, która została wysłuchana przez wiernych zgromadzonych w „nowoczesnych katakumbach”. Właśnie – „została wysłuchana”. Kolejna różnica w porównaniu do Novus Orodo Missae, w której się „uczestniczy”. Przy Mszy Trydenckiej czuć tą mistykę i bliskość Nieba, niemal się jego dotyka. Jest to coś, czego wręcz nie można opisać słowami, trzeba po prostu tam być, aby zrozumieć czym ona jest dla duszy i jak wlewa w nią nowe życie. Nie można się zatem dziwić, że jej owocem była tak wielka świętość wśród ludzi którzy w niej uczestniczyli. Tak wspaniała ilość świętych, którzy są dla nas wzorem, ją odprawiała. To jest właśnie to sacrum, które ukazuję transcendentalny porządek świata.

Nie mogę się już doczekać na wysłuchanie kolejnej Mszy, odprawionej przez księdza Karola oraz wykładu, jaki nam przedstawi pod tytułem „Ekumenizm grzechem przeciw miłości”. Czy będzie to rozprawa z flagowym produktem Vaticanum II ? To się dopiero okaże. Tak więc do zobaczenia 15 lutego w tym samym miejscu.

Radosław Buczyński


Zapraszmy na wykład ks. Karola Stehlina FSSPX pod tytułem “Ekumenizm grzechem przeciw miłości”.

Po wykładzie (trwającym ok. godziny) zostanie odprawiona Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim (trydencka).

Miejsce:

Sala wystawienniczo-konferencyjna
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego
ul. Kolumba 86
Niedziela, 15 lutego 2009, godzina 09.30


Sala znajduje się w pobliżu Dworca Głównego PKP. Zobacz mapkę: http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&geocode=&q=Kolumba+86,+Szczecin&sll=53.417142,14.549568&sspn=0.008555,0.023024&ie=UTF8&ll=53.417052,14.54916&spn=0.008555,0.023024&z=16&g=Kolumba+86,+Szczecin&iwloc=addr

Osoby zainteresowane współpracą lub mające pytania prosimy o kontakt z panem Jarosławem Jagiełło: jarek.jagiello@gmail.com. Zachęcamy do współpracy!

http://szczecin.piusx.org.pl/


Za: konserwatyzm.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=5878 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]