Aborcja legalna i nielegalna – kiedy kobiety umierają?

„Tragiczna śmierć tysięcy kobiet z powodu pokątnego przerywania ciąży” – to jeden z głównych argumentów środowiska pro-choice na rzecz legalizacji aborcji.

Zwolennicy aborcji głośno lamentują, że jeśli prawo nie zezwala na przerywanie ciąży, to kobiety, które nie chcą urodzić nie mają wyboru i są zmuszone szukać pomocy u różnych amatorów przeprowadzających zabiegi za pomocą drutów, wieszaków i innych „wynalazków”. W rezultacie bardzo często dochodzi do powikłań (obrażenia,  infekcje) i kobiety umierają. Taka argumentacja dodatkowo zawiera między wierszami kłamliwy przekaz, że „prawdziwie bezpieczna jest tylko legalna aborcja”.

Podobne uzasadnienie pojawia się w każdej debacie na temat ograniczenia warunków przerywania ciąży. Większa ochrona dziecka poczętego ma rzekomo wepchnąć kobiety w ręce pokątnych aborterów i skazać je na prawie pewną śmierć.

Brytyjscy obrońcy życia postanowili dać odpór takim przewrotnym argumentom. Skorzystali z oficjalnej prezentacji na temat umieralności matek przygotowanej przez prof. Jamesa O. Drife’a z Uniwersytetu Leeds dla studentów Królewskiego Kolegium Położników i Ginekologów (RCOG) w Londynie. Naukowiec przygotował zestawienie danych statystycznych dotyczących zgonów położniczych (ciąża, poród i połóg) począwszy od 1935 r.

Po pierwsze okazało się, że umieralność matek ze wszystkich przyczyn, w tym aborcji spadła na długo przedtem, zanim zalegalizowano przerywanie ciąży. Przyczyna jest oczywista – rozwój ginekologii i położnictwa, lepsza jakość opieki medycznej, poprawa dostępności do świadczeń medycznych.

Po drugie, wiele tzw. „pokątnych aborcji”, to aborcje nielegalne przeprowadzone w sterylnych warunkach prywatnych gabinetów ginekologicznych albo w szpitalach, przez wykwalifikowanych lekarzy i położne korzystających z odpowiednich narzędzi chirurgicznych.

Po trzecie, legalizacja przerywania ciąży nie wyeliminuje wszystkich zgonów matek. Kobiety wciąż umierają wskutek powikłań po przeprowadzeniu legalnej aborcji. Ponadto zawsze istnieje pewien odsetek aborcji nielegalnych, dokonanych niezgodnie z obowiązującymi w ustawodawstwie warunkami. Na przykład, nielegalnie przeprowadza się aborcje w znacznie bardziej zaawansowanej ciąży, niż na to zezwala prawo.

[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI-News na podstawie testu w Christian Medical Comment (P.Saunders) – 17.06.2012 r. via SPUC – 18.06.2012 r.]

Za: Human Life International - Polska -- Polski serwis pro-life (09/07/2012) | http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/6645

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content