Polska: rytualny ubój niekonstytucyjny?

Zdaniem prokuratury generalnej wyjątek wprowadzony rozporządzeniem ministerstwa rolnictwa, zezwalający na zabijanie nieogłuszanych wcześniej zwierząt, narusza obowiązujące prawo. Andrzej Seremet złoży do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów zezwalających na rytualny ubój.

Chodzi o „szechitę”, rytualny ubój zwierząt w judaizmie i o halal – ubój zgodny z islamskimi regułami i zwyczajami religijnymi. W obu przypadkach tego rodzaju praktyki wykonuje się na żywych zwierzętach, które nie mogą być wcześniej ogłuszane, w sposób ściśle określony zwyczajami religijnymi.

Szechita, ilustracja z XV wieku

Skarga do Trybunału to efekt prośby, z jakimi zwróciły pozarządowe organizacje zajmujące się ochroną zwierząt, w tym m. in. Fundacja Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva!, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Kontrowersje wywołało ministerialne rozporządzenie, zawieszające ustawowe wymagania w przypadku rytualnego uboju. – Minister rolnictwa i rozwoju wsi, wydając omawiane rozporządzenie, przekroczył swoje uprawnienia prawotwórcze, ustanawiając w kwestionowanym przepisie aktu podstawowego wyjątek od ustawowej zasady dopuszczającej uśmiercanie zwierzęcia kręgowego wyłącznie po uprzednim ogłuszeniu – tłumaczy Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego.

Andrzej Seremet przypomniał także, że ustawodawca uchwalając nowelizację do ustawy o ochronie zwierząt celowo wykreślił wyjątek umożliwiający ubój bez uprzedniego pozbawiania świadomości. We wniosku do Trybunału argumentował także, że podstawą prawnej ochrony zwierząt jest nakaz humanitarnego traktowania. Ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego zgadza się konstytucjonalista prof. Marek Chmaj. Jego zdaniem, kwestie uboju nie są związane z konstytucyjną wolnością wyznania. – Te sprawy należy oddzielić. Oczywiście każdy ma prawo praktykować zwyczaje religijne, ale powinien to robić w granicach porządku prawnego obowiązującego w państwie, w którym przebywa – ocenia prof. Chmaj.

Źródło: dziennik.pl

mat

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2012-06-20) | http://www.pch24.pl/polska--rytualny-uboj-niekonstytucyjny-,3574,i.html

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content