Polska: rytualny ubój niekonstytucyjny?

Aktualizacja: 2012-06-20 8:49 am

Zdaniem prokuratury generalnej wyjątek wprowadzony rozporządzeniem ministerstwa rolnictwa, zezwalający na zabijanie nieogłuszanych wcześniej zwierząt, narusza obowiązujące prawo. Andrzej Seremet złoży do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów zezwalających na rytualny ubój.

Chodzi o „szechitę”, rytualny ubój zwierząt w judaizmie i o halal – ubój zgodny z islamskimi regułami i zwyczajami religijnymi. W obu przypadkach tego rodzaju praktyki wykonuje się na żywych zwierzętach, które nie mogą być wcześniej ogłuszane, w sposób ściśle określony zwyczajami religijnymi.

Szechita, ilustracja z XV wieku

Skarga do Trybunału to efekt prośby, z jakimi zwróciły pozarządowe organizacje zajmujące się ochroną zwierząt, w tym m. in. Fundacja Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva!, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Kontrowersje wywołało ministerialne rozporządzenie, zawieszające ustawowe wymagania w przypadku rytualnego uboju. – Minister rolnictwa i rozwoju wsi, wydając omawiane rozporządzenie, przekroczył swoje uprawnienia prawotwórcze, ustanawiając w kwestionowanym przepisie aktu podstawowego wyjątek od ustawowej zasady dopuszczającej uśmiercanie zwierzęcia kręgowego wyłącznie po uprzednim ogłuszeniu – tłumaczy Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego.

Andrzej Seremet przypomniał także, że ustawodawca uchwalając nowelizację do ustawy o ochronie zwierząt celowo wykreślił wyjątek umożliwiający ubój bez uprzedniego pozbawiania świadomości. We wniosku do Trybunału argumentował także, że podstawą prawnej ochrony zwierząt jest nakaz humanitarnego traktowania. Ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego zgadza się konstytucjonalista prof. Marek Chmaj. Jego zdaniem, kwestie uboju nie są związane z konstytucyjną wolnością wyznania. – Te sprawy należy oddzielić. Oczywiście każdy ma prawo praktykować zwyczaje religijne, ale powinien to robić w granicach porządku prawnego obowiązującego w państwie, w którym przebywa – ocenia prof. Chmaj.

Źródło: dziennik.pl

mat

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=57873 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]