Aktualizacja strony została wstrzymana

Przywrócono kontrole graniczne na czas trwania Euro 2012

Dziś na polskich granicach przywrócono kontrole. W nocy weszło w życie rozporządzenie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w tej sprawie. W czasie EURO 2012 możemy się spodziewać kontroli na granicach Polski z Niemcami, Słowacją, Czechami i Litwą, a także w portach i na lotniskach.

Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych łącznie na terenie kraju wytypowano 254 punkty kontrolne: na odcinku granicy z Czechami – 120 punktów kontrolnych, ze Słowacją – 58, z Niemcami – 43 i a na granicy z Litwą – 5. Za kontrole, które będą prowadzone w określonych dniach i godzinach, w wybranych miejscach na trasach przecinających granicę, odpowiadają mobilne patrole Straży Granicznej. Straż Graniczna będzie współdziałać z innymi służbami krajowymi – Policją, Służbą Celną, ITD, Źandarmerią Wojskową.

Kontrolerzy wyposażeni są w specjalistyczne tzw. schengenbusy, które posiadają przenośne urządzenia z dostępem do baz danych, urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów, urządzenia do identyfikacji narkotyków oraz urządzenia do kontroli radiometrycznej. Jak informuje MSZ, kontrolowane będą wyrywkowo także osoby wytypowane na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby innych państw.

Podróżni korzystający ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo: dowód osobisty lub paszport. Obywatele państw trzecich są zobowiązani do posiadania dokumentów uprawniających do przekraczania granicy (paszportu) oraz potwierdzających prawo pobytu w Polsce, czyli np. wizy.

W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, zostaną wydane decyzje o odmowie wjazdu na terytorium Polski.

Kontrole na granicach trwać będą do 1 lipca. O tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej zostały poinformowane: Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska i Parlament Europejski, jak również wszyscy właściwi ministrowie resortów spraw wewnętrznych państw członkowskich, stosujących prawo Schengen.

pam

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2012-06-04) | http://www.pch24.pl/przywrocono-kontrole-graniczne-na-czas-trwania-euro-2012,3166,i.html

Skip to content