Czeski kontrwywiad ostatecznie pozbył się wszystkich oficerów byłych komunistycznych służb specjalnych StB

Aktualizacja: 2006-09-7 12:00 am

Rzecznik czeskiego kontrwywiadu, Ladislav Sticha poinformował gazetę Mlada Fronta Dnes, że czeski kontrwywiad ostatecznie pozbył się wszystkich pracowników, którzy należeli w przeszłości do komunistycznych służb specjalnych StB. Gazeta podaje, że służbę opuścili już wszyscy pracownicy, mimo iż niektórzy z nich byli lojalnymi, wykwalifikowanymi fachowcami. Po raz pierwszy od 1989 roku czeski kontrwywiad nie zatrudnia ani jednego pracownika, który służył czeskiemu systemowi komunistycznemu. “Nikt nie może już nam zarzucić tego, że byli agenci komunistycznej tajnej policji pracują dla nas, a ten fakt niestety odbijał się na jakości naszej pracy.” – oświadczyl Sticha dodając, że dochodziło do sytuacji, w których byli funkcjonariusze StB prowadzili intrygi i gry wewnątrz organizacji oraz podkopywali prace nad reformą służby.

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=573 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]