Apel ws. lustracji Polonii – POLONIA BEZ AGENTòW!

Aktualizacja: 2006-09-6 12:00 am

“Zwracamy sie do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególnosci do tych Posłów, którzy opowiadaja sie za przejrzystoscia zycia społecznego, politycznego i gospodarczego, o utworzenie grupy Poslów, która zglosiłaby wniosek z poprawkami do aktualnie nowelizowanej ustawy lustracyjnej. […] Ważną okolicznością jest fakt penetracji organizacji polonijnych przez tajnych współpracowników (tzw. TW) PRL-owskiej Służby Bezpieczeństwa, których ujawnienie uniemożliwiają obecne regulacje prawne. To z kolei prowadzi do załamywania się działalności wielu organizacji i odstręcza ludzi od podejmowania pracy społecznej, utrzymując bardzo niski poziom wzajemnego zaufania, czemu należy w końcu położyć kres.”

 

 

Antoni Macierewicz jest ekspertem Grupy Inicjatywnej.

Grupa Inicjatywna coraz mocniejsza! Niezależnie od tego ilu pozyskamy posłów dla poparcia naszych żądań lustracji Polonii, to już w tej chwili wymienieni poniżej parlamentarzyści weszli w skład Grupy Inicjatywnej. Są to:
prof. Ryszard Bender
, przewodniczący senackiej Komisji do Spraw Łączności z Polonią – LPR,
Bogusław Sonik
– eurodeputowany PO,
Barbara Marianowska
posłanka PiS,
Bogdan Klich – eurodeputowany PO
Barbara Bubula – posłanka PiS
Zygmunt Wrzodak – poseł niezrzeszony
Michał Wojtkiewicz – poseł PiS
Andrzej Adamczyk – poseł PiS
Bogdan Pękeurodeputowany
Marek Kotlinowski – wice-marszałek Sejmu, poseł LPR
Jędrzej Jędrych – poseł PiS
Stanisław Pięta – (poseł PiS)
Waldemar Andzel – (poseł PiS)
Konstanty Miodowicz – (poseł PO)
Bogusław Bosak – (poseł PIS)
prof Ryszard Legutko – wicemarszałek Senatu – PIS
Sebastian Karpiniuk – (poseł PO)

Kraków, 21 marca 2006r.

 

APEL WS. LUSTRACJI POLONII

W dniu 21 marca 2006 roku zawiązała się w Krakowie Grupa Inicjatywna “Polonia bez agentów”, która popiera poszerzenie procesu lustracji o zapisy dotyczące Polonii. Włączamy się tym samym do akcji “Lustracja Polonii” zainicjowanej przez Ruch Rodaków i Grupę Lustracyjną z Australii.

Zwracamy się do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności do tych Posłów, którzy opowiadają się za przejrzystością życia społecznego, politycznego i gospodarczego, o utworzenie grupy Posłów, która zgłosiłaby wniosek z poprawkami do aktualnie nowelizowanej ustawy lustracyjnej.

Wnioskujemy, aby w Ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej:

•  zamieszczono przepis o objęciu lustracją liderów organizacji polonijnych,

•  zamieszczono zapisy umożliwiające Polonii składanie wniosków do IPN oraz otrzymywanie zaświadczeń drogą korespondencyjną,

•  uwzględniono możliwość uwierzytelnienia podpisu osoby występującej do IPN przez instytucje do tego upoważnione, w kraju zamieszkania danej osoby,

•  umożliwiono wgląd do dokumentów w placówkach dyplomatycznych, lub na wniosek osoby pokrzywdzonej umożliwiono przesyłanie kopii dokumentów bezpośrednio do zainteresowanego drogą korespondencyjną,

•  uzyskanie dostępu do dokumentów IPN przez dziennikarzy polonijnych.

Kwestia składania podań oraz przekazywania zaświadczeń i dokumentów drogą korespondencyjną jest szczególnie ważna, ponieważ obecne rozwiązania prawne utrudniają uzyskanie dokumentów osobom mniej zamożnym, starszym i chorym, a wiele spośród nich właśnie chciałoby otrzymać z IPN dokumenty, gromadzone przez aparat bezpieczeństwa w PRL, dotyczące ich przeszłości. Koszty związane z uzyskaniem zaświadczenia oraz wglądem do dokumentów IPN są tak wysokie, że w praktyce uniemożliwiają dostęp do dokumentów IPN Polonii, dlatego nie uwzględnienie proponowanych przez nas zapisów, pozostawi tych ludzi bez poznania prawdy.

Wnioskujemy również o poszerzenie katalogu osób lustrowanych i objęciu Ustawą:

•  pracowników służb dyplomatycznych,

•  pracowników instytucji naukowych, kulturalnych i innych placówek pełniących funkcje opiniotwórcze dla środowisk polonijnych,

•  działaczy organizacji polonijnych,

•  dziennikarzy polonijnych mediów (prasy, radia, telewizji),

•  pracowników polskich przedstawicielstw gospodarczych .

Wnioskujemy także o wprowadzenie możliwości kierowania zapytań do IPN przez organizacje polonijne.

Kwestia, którą tu poruszamy jest tym bardziej ważna i pilna, ponieważ wśród Polonii ogromną liczbę stanowią ludzie w podeszłym wieku, którzy walczyli o niepodległą Polskę na różnych frontach świata, a później nie mieli możliwości powrotu do kraju rządzonego przez zbrodniczy system komunistyczny. Ludziom tym, z uwagi na ich zaawansowany wiek zostało niewiele czasu na poznanie prawdy.

Inną niezwykle ważną okolicznością jest fakt penetracji organizacji polonijnych przez tajnych współpracowników (tzw. TW) PRL-owskiej Służby Bezpieczeństwa, których ujawnienie uniemożliwiają obecne regulacje prawne. To z kolei prowadzi do załamywania się działalności wielu organizacji
i odstręcza ludzi od podejmowania pracy społecznej, utrzymując bardzo niski poziom wzajemnego zaufania, czemu należy w końcu położyć kres.

Wierzymy, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem i szerokim odzewem Posłów. Czekamy na szybkie podjęcie działań oraz satysfakcjonujące rozwiązanie wyżej wymienionych, palących potrzeb Polaków żyjących poza granicami Polski.

Apel podpisali:
(lista sygnatariuszy jest uaktualniana w miarę jak napływają nowe nazwiska [poniżej, stan na 6 września 2006 r.] )

Polska:

Jan Abgarowicz – Warszawa
Andrzej Adamczyk – Krzeszowice (poseł PiS)
Waldemar Andzel – Sosnowiec (poseł PiS)
Marek Aulak –
Tomaszów Mazowiecki
Marian Banaś – Kraków
Józef Baran – Kraków
Leszek Batko – Świątniki Górne
Piotr Bączek – Warszawa
prof. Ryszard Bender -Lublin (senator LPR)
Łucja Berger – Kraków
Toni Błaszczyński – Katowice
Jacek Bodzioch – Kraków
Agnieszka Bogucka – Warszawa
Bogusław Bosak – Krakow (poseł PIS)
Adam Borowski – Warszawa
Barbara Bubula – Kraków (poseł PiS)
Jacek Ciechanowski – Piła
Mirosław Chechelski – Kraków
prof. Zbigniew Chłap – Kraków
J. Jadwiga Chmielowska – Sosnowiec
Krystyna J. Cybula – Warszawa
Kazimierz Czachor – Warszawa
Antoni Czyż – Dobre Miasto
Andrzej Dańko – Kraków
Zuzanna Dawidowicz – Kraków
Mikołaj Dąbrowski – Kraków
Stanisław Dąbrowski – Świnoujście
Artur Długosz – Kraków
Joanna Długosz – Kraków
Bogdan Dobosz – Rudawa
Jolanta Dousa – Kraków
prof.Stefan Dousa – Kraków
prof. Zbigniew Dresler – Kraków
Jacek Z. Figiel – Warszawa
Ewa Fijał – Kraków
Jan Leszek Franczyk – Kraków
Krystyna Frankiewicz – Kraków
Witold Gadowski – Kraków
Maciej Gawlikowski – Kraków
br. Zbigniew Gawron SSP – Częstochowa
Ryszard Gitis – Kraków
Jerzy Giza – Kraków
Marek Gołda – Przybyszówka
Witold Gradziński – Gliwice
Jarosław Gryczkowski – Skawina
Andrzej Gwiazda – Gdańsk
Joanna Gwiazda – Gdańsk
Andrzej Gumienny – Olsztyn
Lech Haydukiewicz – Kraków
Piotr Hlebowicz – Kalwaria Zebrzydowska
Bożena Huget – Kraków
Wojciech Jachymiak – Nowy Targ
Artur Janicki – Kraków
Andrzej Jerche – Świnoujście
Jędrzej Jędrych – Gliwice (poseł PiS)
Witold Karolewski – Szczecin
Ryszard Kapuściński – Kraków
Sebastian Karpiniuk(poseł PO)
Władysław Kielian – Kraków
Bogdan Klich – Kraków (eurodeputowany PO)
Mirosław Kokoszkiewicz – Częstochowa
Krzysztof Kopeć
– Dobczyce
Marek Kotlinowski – Kraków (poseł LPR)
Bogdan Kotwica – Szczecin
Tomasz Kowalczyk – Kraków
Robert Kowalski – Kielce
Artur Kozioł – Wieliczka
Jan Krajewski
– Kraków
Eugeniusz Karasiński – Sosnowiec
Bogdan Kubera – Kraków
Jerzy Kuczera – Kraków
Wiesław Kurowski – Kraków
Andrzej Kurzbauer – Kraków
Stefan Kuźmierski – Kraków
Wiesława Kwiatkowska – Gdańsk
Marek Laskowski – Kraków
Przemysław Laskowski
– Kraków
Krystyna Laszkiewicz – Kraków
prof Ryszard Legutko – wicemarszałek Senatu – PIS – Kraków
Zdzisław Leliwa – Bydgoszcz
Michał Luty – Katowice
Marek Łagan Kraków
Anna Łazuka-Witek – Kórnik
Piotr Łężniak – Kraków
Adam Macedoński – Kraków
Beata Majdzik – Skawina
Dominik Majdzik – Skawina
Ryszard Majdzik – Skawina
Andrzej Marianowski – Kraków
Barbara Marianowska – Kraków (poseł PiS)
Małgorzata Mamajko – Kraków
Marcin Mamoń – Kraków
Wojciech Marchewczyk – Kraków
Stanisław Markowski – Kraków
Józef Maślanka – Kraków
Teresa Maślanka – Kraków
Anna Mazgaj – Kraków
Jacek Maziarski – Podkowa Leśna
ks. Krzysztof Mądel SJ – Kraków
Konstanty Miodowicz – Kielce, Kraków (poseł PO)
Stanisław Misiak – Świnoujście
Przemysław Miśkiewicz – Katowice
Piotr Nawrocki – Lublin
Stefan Niedźwieński – Kraków
dr Barbara Niemiec – Kraków
Krzysztof Nieszwiec – Katowice
Lech Z. Niekrasz – Warszawa
prof. Andrzej Nowak – Kraków
Joanna Nowak – Kraków
Bogumił Nowicki – Kraków
Ewa Oleszczuk – Gliwice
Lech Władysław Osiak -Jastrzębie Zdrój
Wojciech Osman – Szczecin
Józef Paluch – Kraków
Tomasz Paprocki – Kraków
Bogdan Pęk – Kraków (eurodeputowany)
Dariusz Piekło -Krakow
Włodzimierz Pietrus – Kraków
Stanisław Pięta – Bielsko Biała (poseł PiS)
Stanisław Piksa – Kraków
Mariusz Pilis – Kraków
Mirosław Pitala – Konary
ks.Adam Podbiera – Kraków
Józef Polak – Kraków
Zbigniew Przebinda – Skawina
Wojciech Przeździecki – Kraków
Zdzisław Przytuła – Kraków
Piotr Pyzik – Gliwice
Maciej Ratajczyk – Katowice
Janina Reliszko – Gdańsk
Stanisław Remuszko -Warszawa
Artur Rogala – Kraków
Adam Roliński – Kraków
Janusz Rząca – Kraków
Paweł Sabuda – Kraków
Irena Serafin – Katowice
Marian Sikora – Konary
Tadeusz Sikora – Konary
Wacław Sikora – Konary
Michał Sikorski – Warszawa
Jacek Smagowicz – Kraków
Robert Sobol – Nowy Sącz
Wiesław Sokołowski – Skierniewice
Bogusław Sonik – Kraków (poseł PO)
o. gen Franciszek A. Studziński OP – Kraków (awansowany 3-go maja)
Krzysztof Sułowski – Kraków
Lucja Szeliga – Kraków
Elżbieta Szymczyk – Kraków
Andrzej Szkaradek – Nowy Sącz
Adam Szostek – Skawina
Jan Szymczyk – Lublin
Ryszard Szweda – Szczecin
Piotr Ściubik – Skawina
Sylwester Śpiewak – Mysłowice
Robert Stanisław Terentiew – Warszawa
Konstanty Topa – Konary
Elżbieta Wach – Kraków
Dariusz Walusiak – Kraków
Bogdan Jan Warzyński – Szczecinek
Klaudiusz Wesołek – Gdańsk
Janusz Wiernik – Rzeszów
Andrzej Wędrychowicz – Kraków
Paweł Witkowski – Kraków
Władysław Włodarczyk – Kraków
Michał Wojtkiewicz – Tuchów (poseł PiS)
Edward Wróblewski – Gliwice
Zygmunt Wrzodak – poseł niezrzeszony Warszawa
Krzysztof Wyszkowski
– Sopot
ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski – Radwanowice
Piotr Zarembski – Łódź
Eugeniusz Zieliński – Kraków
Jan Żołnierczyk – Kraków

 

 

Polonia

Stanisław Aloszko – Paryż, Francja
Marian Apostoł – Bruksela, Belgia
Marek Baterowicz – Sydney, Australia
Władysław Baryło – Paryż, Francja
Marek Bik – Londyn, Anglia
Michał Bieniasz – Skultuna, Szwecja
Edmund Blicharczyk – Paryż, Francja
Andrzej Butkiewicz – Norton, USA
Krzysztof Bystram – Belgia,
Ryszard Ciskowski – Stanford, USA
Antoni Chrościelewski – Nowy Jork, USA
Małgosia Chudziak – Nowy Jork, USA
Józef Domian – New Britain , Conn. U.S.A.
Henryk M. Fantazos – Hillsborough, USA
Tytus Ferenc – Detroit USA – Krakow Polska
Elżbieta Flis – Brisbane, Australia
Michał Flis – Brisbane, Australia
Samanta Flis – Brisbane, Australia
Zbigniew Flis – Brisbane, Australia
Andre Gadomski – Grenoble, Francja
Adam Gajkowski – Sydney, Australia
Ilona Girzewska – Toronto, Kanada
Jolanta Gołka – Brisbane, Australia
Kazimierz Gołka – Brisbane, Australia
Ryszard Gocłowski – Sydney, Australia
Ewa Gołuchowska – Edynburg W. Brytania
Grażyna Gruchacz – Brisbane, Australia
dr Wojciech Gruszecki – Berlin, Niemcy
Lucyna Grzybowicz – Melbourne, Australia
Piotr Grzybowicz – Melbourne, Australia
Sławomir Hałaczkiewicz-Ottweiler, Niemcy
Zbigniew Hir – Londyn, Anglia
Ryszard Hodowany – Melbourne, Australia
Ewa Huget – Londyn, Anglia
Radosław Huget – Londyn, Anglia
Krzysztof Iwicki – Brisbane, Australia
Monika Jachymiak – Bomal, Belgia
Mariusz Janiec – Upper Saddle River, USA
Alicja Janiec –
Upper Saddle River, USA
Eugeniusz Janiec
-Upper Saddle River, USA
Jerzy Jankowski – Askim k/Oslo, Norwegia
Janusz Januszewski – Salem, USA
Tadeusz Jaskulski – Sydney, Australia
ks. Lucjan Kamieński – Nowy Jork, USA
Tadeusz Kasprzak – Sardis, Kanada
Aurelia Klaś – Melbourne, Australia
Grzegorz Klaś – Melbourne, Australia
Jacek Klaś – Melbourne, Australia
Andrzej Klyta -Sydney, Australia
Robert Knapek – Bomal, Belgia
Andrzej Kolatorski – Zurych, Szwajcaria
Stanisław Komorski-Bottmingen, Szwajcaria
Ryszard Konikowski – Melbourne, Australia
Wojciech Kopciński -Altenkunstadt, Niemcy
Krzysztof Korczak – Londyn, Anglia
Zbyszek Koreywo – Bouvard, Zach. Australia
Patryk Kosmowski – Markaryd, Szwecja
Jerzy Koss – Nowy Jork, USA
Bogumiła Koss –
Nowy Jork, USA
Tomira Koss –
Nowy Jork, USA
Włodek Koss
– Nowy Jork, USA
Włodzimierz Kowalik – Melbourne, Australia
Jacek Kowalski – Koenigsbrunn, Niemcy
Emilia Koza – Melbourne, Australia
Anna Kozłowska – Ottawa, Kanada
mjr dyw.303 Julian Krok -Brisbane, Australia
Anna Kułach – Calgary, Kanada
Jan Kułach – Calgary, Kanada
Zofia Kwiatkowska-Dublaszewska – Yarragon, Australia
Edmund Lewandowski – San Francisco, USA
dr Leszek Lechowicz – Nowy Jork, USA
Zbigniew Lisiecki, Warszawa, Monachium
kpt. Józef Łuczaj – Nowy Jork, USA
Marek Maciołowski – Chapel Hill, USA
Jerzy Malinowski – Asnieres Sur Seine, Francja
Halina Malz – Sellersville, USA
Ryszard Malz – Sellersville, USA
Lech Maziakowski – Maryland, USA
Katarzyna Mąkowska – Winnipeg, Kanada
Kazimierz Michalczyk – Berlin, Niemcy
Darek Michalski – Nowy Jork, USA
Antoni Nadstazik – Melbourne, Australia
Grażyna Napiórkowska –
Melb., Australia
Barbara Nawratowicz – Perth, Australia
Wojciech Nejman – Vellinge, Szwecja
Danuta Nowakowska – Suresnes, Francja
Grzegorz Ochnia –
Melbourne, Australia
Jan Ogonowski –
Toronto, Kanada
Edward Pakietur – Brampton.On. Kanada
Adam Pawełczyński – Göteborg, Szwecja
inż. Mike Pawlus – Edmonton, Kanada
Roman Pieńkowski – Mississauga, Kanada
Stanisław Pietras – Mississauga, Kanada
Grażyna Plawska – Melbourne, Australia
Marek Podlecki –
Nowy Jork, USA
Wojciech Rogala – Edynburg Szkocja
Iwonna Rymar – Brisbane, Australia
Mirosław Rymar – Brisbane, Australia
Krystyna Orłowicz-Sadowska--Paryż,Francja
Hanna Shen – Taipei, Taiwan
Andrzej Slabczyński – Melbourne, Australia
Aneta Z. Snyder – Avondel, USA
Paweł Sprycha – Sydney, Australia
Barbara Stańczyk-Skrzypek-Wiedeń, Austria
Tomasz Strzyżewski – Sztokholm, Szwecja
Lucyna Studzińska – Asnieres Sur Seine, Francja
Zbigniew Szczebara -Gennevilliers – Francja Elżbieta Szczepańska – Melb., Australia
Ryszard Techmański – Maroubra, Australia
Bogusław Tejszerski – Australia
Maria Tuszyńska-Thrun – Hamburg, Niemcy
Marek Wach – Huston, USA
Roman Walczak – Kanada
Andrzej Warchałowski – Bonn, Niemcy
dr Roman Warzonek – Nowy Jork, USA
Monika Wiench – Melbourne, Australia
Tadeusz Witkowski –
Ann Arbor, USA
Edward Włodarski –
Melbourne , Australia
Krzysztof Wojtan – Brisbane, Australia
Sławek Wróbel –
Londyn, Anglia
Sylwia Wydmańska –
Brisbane, Australia
Stanisław Wydmański – Brisbane, Australia
Mirosława Zawadzka – Rocherster Hills, USA
Tadeusz Ziegler – Melbourne, Australia
ks. Rudolf Zubik – Nowy Jork, USA
Ted Żagoń – Edmonton, Kanada
Marek Żechowski – Graz, Niemcy
Julita Zelle – Lund, Szwecja
Victor A. Żółciński – Phoenix, USA
Bogdan Żurek – Monachium, Niemcy

 

 

Za: RODAKpress – Magazyn Internetowy

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=572 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]