Aktualizacja strony została wstrzymana

Izraelska firma w polskiej kanalizacji

Izraelska Grupa TAHAL, spółka z branży wodno-kanalizacyjnej prowadzący inwestycję w ponad 50 krajach na pięciu kontynentach, otworzyła siedzibę w Warszawie. W ramach początkowych inwestycji spółki w Polsce, firma zakupiła szczecińskie przedsiębiorstwo EKO-WARK specjalizujące się w pracach wodno-kanalizacyjnych, które od czasu przejęcia zwiększyło swoją sprzedaż trzykrotnie.

Spółka jest zainteresowana projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), Build-Operate-Transfer (BOT), prywatyzacji miejskich zakładów wodnych, a także udziałem w międzynarodowych projektach o znaczeniu strategicznym, czego przykładem jest Projekt Odra finansowany przez rządy Polski i Niemiec, w którego realizację TAHAL jest zaangażowany. Spółka planuje również dalsze przejęcia na rynku. TAHAL Group International BV jest międzynarodową firmą inżynierską z siedzibą w Amsterdamie. W pełni przynależy do Kardan NV i plasuje się w czołówce firm wodno-kanalizacyjnych na świecie. Przedmiotem zainteresowania firmy są m.in.: gospodarka wodna i systemy ściekowe, energia wodna, odsalanie wody, gospodarka odpadami oraz rozwój systemów nawadniania oraz systemów dla rolnictwa.

Firma stworzyła m.in. system nawadniania nieurodzajnych terenów w Izraelu oraz Turacji, w Sankt Petersburgu wybudowała ogromną stację uzdatniania wody, prowadzi inwestycje BOT w Chinach oraz buduje i zarządza systemami wodno-kanalizacyjnymi na całym świecie. Oprócz współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi TAHAL działa także w ramach projektów finansowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak Bank Światowy, Inter-American Development Bank, Europejski Bank Rozwoju i Afrykański Bank Rozwoju.

Pierwszym etapem rozwoju firmy w Polsce był zakup w 2007 roku 100 proc. udziałów szczecińskiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego EKO-WARK, które jako generalny wykonawca robót zrealizowało od 1990 roku w województwie zachodniopomorskim wiele projektów dla inwestorów indywidualnych, samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorstw prywatnych i państwowych. Przedsiębiorstwo zatrudnia ok. 170 osób, w tym 20 inżynierów. Od momentu przejęcia przez Grupę TAHAL firma zyskała dostęp do nowych technologii i zwiększyła swoje możliwości finansowe, dzięki czemu sprzedaż usług EKO-WARK wzrosła trzykrotnie. Od stycznia br. nowym prezesem został specjalizujący się w restrukturyzacjach Michael Reiss, który kierował do tej pory podobnymi spółkami w Ghanie, Indonezji czy Nigerii.

Potencjał inwestycyjny Grupy TAHAL jest na tyle znaczący, że firma ma w swoich planach rozwój nie tylko w Polsce, ale i w regionie. W związku z tym, 17 maja br. nastąpiło oficjalne otwarcie warszawskiego biura Grupy TAHAL, która do czasu planowanego rebrandingu funkcjonowała będzie pod nazwą EKO-WARK. Koncern z tego miejsca planuje prowadzenie działań operacyjnych w celu pozyskania nowych klientów z Polski i regionu Europy Środkowej. Firma planuje także przejęcia innych spółek wodnych, udział w prywatyzacji miejskich zakładów wodnych oraz eksploatację sieci stacji uzdatniania wody i oczyszczalni łącznie ze sprzedażą wody.

– Dostrzegamy liczne perspektywy i wyraźne trendy w rozwoju sektora wodnego w Polsce, w tym wraz z kończącymi się funduszami Unii Europejskiej możliwości inwestowania poprzez Partnerstwo Publiczno-Prywatne czy Build-Operate-Transfer, a także udział w międzynarodowych projektach o znaczeniu strategicznym – mówi prezes Michaele Reiss. Dodatkowo wstępując do Unii, Polska zobowiązała się do wdrożenia standardów europejskich w sektorze wodno-kanalizacyjnym, który otwiera się także na prywatyzację. Jestem zdania, że Grupa TAHAL ze swoim międzynarodowym doświadczeniem i możliwościami finansowania może tu być dobrym partnerem.

Jednym z kluczowych projektów Grupy TAHAL w Polsce jest udział w międzynarodowym przetargu projekt Odra o wartości 1,5 mld zł współfinansowanym przez rządy Polski i Niemiec. Inwestycja ta ma na celu poprawienie stanu dorzecza Odry zaniedbanego przez ostatnie 30 lat, które poprzez brak odpowiedniej regulacji utrudnia transport rzeczny, zwiększa zagrożenie powodziowe oraz wyniszcza unikalny ekosystem rzeki. Projekt ten ma znaczenie strategiczne zarówno dla gospodarki Niemiec jak i Polski. Na lata 2013-2022 przewidziany jest także drugi etap inwestycji, który zajmie się regulacją południowej części rzeki.

– Grupa TAHAL dzięki swojemu doświadczeniu i zapleczu finansowemu ma możliwości rozwiązania wielu potencjalnych zagrożeń dla gospodarki wodnej nie tylko w Polsce ale i w regionie Europy Środkowej – dodał prezes Reiss.

źródło: wnp.pl

Za: Diarium.pl (19 maja 2012) | http://diarium.pl/2012/05/izraelska-firma-w-polskiej-kanalizacji/