Czy zabijanie ludzi z zespołem Downa stanie się fundamentalnym prawem człowieka?

Aktualizacja: 2012-05-7 11:14 am

Czy zabijanie dzieci z zespołem Downa zostanie uznane za fundamentalne prawo człowieka? Obecnie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka znajduje się sprawa, która może doprowadzić do takiego rozstrzygnięcia. Sprawa KrÅ«zmane vs. Łotwa może, zdaniem wielu z komentatorów, doprowadzić do takiego właśnie rozstrzygnięcia.

KrÅ«zmane twierdzi, że gdy w 2001 roku była w ciąży odmówiono jej testów prenatalnych, które są – jej zdaniem – koniecznym elementem „opieki w czasie ciąży”, i dostęp do których jest gwarantowany jako fundamentalne prawo do prywatności i życia rodzinnego. W efekcie kobieta urodziła córkę z zespołem Downa. Historia przedstawiona przez pozywającą, jak to było także w polskich procesach – nie jest do końca zgodna z rzeczywistością. Kobieta nie skonsultowała się bowiem ze specjalistą i nie poinformowała lekarza, że jej starsze dziecko cierpi na schorzenia genetyczne.

Te nieścisłości nie zmieniają jednak faktu, że wyrok w jej sprawie, jeśli okaże się niekorzystny dla ludzi z zespołem Downa (czyli korzystny dla niej) może mieć ogromne skutki dla prawodawstwa krajów podlegających Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka. Jeśli bowiem sędziowie uznają, że złamano prawo kobiety, to pośrednio będzie to oznaczało uznanie, że eugenika, a także zabijanie ludzi ze względu na ich stan zdrowia jest fundamentalnym prawem człowieka. Obrońcy praw ludzi chorych na zespół Downa już protestują przeciwko takiemu możliwemu wyrokowi na stronie Stop Eugenics Now. Ich zdaniem wyrok taki oznaczałby stygmatyzację i dyskryminację ludzi ze względu na ich geny…

Ale niestety znając wyroki ETPC można się spodziewać, że sędziowie tej instytucji uznają, że zabijać wolno. Jeśli tylko jest to korzystne dla silniejszych.

TPT/BioEdge.org

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=56356 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]