Niemieccy dostawcy internetowi zobligowani do blokowania stron z pornografią dziecięcą

Władze niemieckie rozpoczęły przekazywanie dostawcom internetowym list domen internetowych, które mają być blokowane specjalnymi filtrami – donoszą media niemieckie, w tym tygodnik Der Spiegel. Media powołują się na zapowiedzi Minister do spraw Rodziny, Ursula von den Leyen, która powiedziała, że w ciągu około 6-8 tygodni wszyscy niemieccy dostawcy internetowi będą zawiadomieni i zobligowani do zablokowania wyszczególnionych stron oraz w przyszłości do  systematycznego blokowania kolejnych stron internetowych, wskazywanych przez odpowiednie władze. Implementacja systemu u wszystkich dostawców ma być zakończona do końca bieżącego roku. Blokowane strony internetowe związane są w większości z pornografią dziecięcą, walkę z którą prowadzi się w ramach ogólnoeuropejskiego projektu CIRCAMP (COSPOL Internet Related Child Abusive Material Project) nadzorowanego przez Europejski Zarząd Policji Europol.

Wykorzystując walkę z zalewającą Internet pornografią dziecięcą, władze tzw. wolnych krajów zachodnich wprowadzają przy okazji blokadę politycznie niewygodnych stron internetowych. W Niemczech wyszukiwarka Google blokuje strony internetowe zawierające materiały określane mianem „negacji Holokaustu”. Władze niemieckie prowadzą rozmowy ze wszystkimi firmami prowadzącymi wyszukiwarki internetowe aby zastosować podobne blokady niewygodnych stron internetowych.


Na podstawie: Der Spiegel | Blogoscoped | EuroPol


Skip to content