Irlandia: 5 lat więzienia dla kapłanów, którzy nie zdradzą tajemnicy spowiedzi

Aktualizacja: 2012-05-4 1:20 pm

Irlandzki minister sprawiedliwości wywołał oburzenie, proponując karę pięciu lat więzienia dla duchownych, którzy nie zgłoszą na policję przypadków nadużycia seksualnego wobec nieletnich, jeśli usłyszą o tym w konfesjonale. Czy katolicka Irlandia postawi kapłanów przed dramatycznym wyborem – więzienie lub ekskomunika?

Minister Alan Shatter przedstawił projekt ustawy zobowiązującej duchownych do ujawniania organom ścigania informacji, które mogą pomóc w wykryciu sprawcy poważnego przestępstwa na tle seksualnym przeciwko dziecku albo dorosłemu. Pomysł wprowadzenia podobnego prawa wywołał falę krytyki latem ubiegłego roku. Watykan wydał wówczas oświadczenie, w którym zabroniono kapłanom łamania tajemnicy spowiedzi, nawet jeśli penitent przyznał się do działalności przestępczej.

Irlandia może wprowadzać wszelkie prawa jakie chce – mówił abp Girotti, regent Penitencjarii Apostolskiej w wywiadzie udzielonym „IL Foglio”. – Władza powinna jednak zdawać sobie sprawę z tego, że Kościół nigdy nie podda się i nie zmusi spowiedników do ujawniania tajemnicy spowiedzi cywilnym urzędnikom – dodał duchowny.

Kardynał Sean Brady, prymas Irlandii stwierdził, że projekt ustawy „uderza w podstawę społeczeństwa obywatelskiego“. – Nienaruszalność tajemnicy spowiedzi ma tak fundamentalne znaczenie dla istoty sakramentu, że każda propozycja, która podważa tę nienaruszalność jest próbą odebrania katolikom prawa do wolności religii i sumienia -przekonywał hierarcha.

Do tej pory żadna formalna deklaracja dotycząca skandalicznej propozycji nie została wydana przez irlandzki episkopat. W mediach często cytowana jest za to wypowiedź biskupa Raymonda Pole’a, który krótko i stanowczo przypomniał, że „tajemnica spowiedzi jest nienaruszalna”.

Ustawa dotyczy nie tylko duchownych – każdy mieszkaniec Irlandii miałby obowiązek zgłaszania wszelkich znanych mu naruszeń seksualnych względem dzieci lub dorosłych. Minister ds. dzieci, Frances Fitzgerald potwierdziła jednak, że ustawa miałaby zastosowanie bez wyjątków.  – Nie przewidujemy żadnych wyłączeń i jakichkolwiek  zwolnień. Każdy ma obowiązek zgłaszania przestępstw wobec dzieci, w każdej sytuacji – stwierdziła, rozmywając nadzieję, że państwo nie będzie chciało ingerować w sakrament spowiedzi świętej.

Minister Shatter potwierdził, że projekt ustawy przewiduje prawną ochronę dla osób, które zgłoszą przypadki nadużyć, ale pragną zachować anonimowość. Skrytykował media za to, że nadmiernie eksponują kwestię ewentualnego naruszenia tajemnicy spowiedzi. – Nie wyobrażam sobie takiego przypadku, aby do spowiedzi przystąpił seryjny sprawca przestępstw na tle seksualnym i kapłan nie zgłosił tego organom ścigania. Jak ktoś taki mógłby to pogodzić z własnym sumieniem? – mówił.

W żadnym państwie na świecie nie wprowadzono do tej pory prawa, które nakazywałoby złamanie tajemnicy spowiedzi. Kapłanowi, który się tego dopuści grozi ekskomunika. Podczas sakramentu pokuty kapłani zawsze muszą nakłaniać osoby, które przyznały się do przestępstw, do zgłoszenia się na policję. Nigdy jednak nie ujawniają żadnych informacji organom ścigania. Zabrania tego kodeks prawa kanonicznego.

Kanon 983 § 1. stanowi: „ Tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna; dlatego nie wolno spowiednikowi słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny w czymkolwiek zdradzić penitenta. § 2. Obowiązek zachowania tajemnicy ma także tłumacz, jeśli występuje, jak również wszyscy inni, którzy w jakikolwiek sposób zdobyli ze spowiedzi wiadomości o grzechach”.

Kanon 1388 § 1. „Spowiednik, który narusza bezpośrednio tajemnicę sakramentalną, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, którą zdjąć może jedynie Stolica Apostolska. Gdy zaś narusza ją tylko pośrednio, powinien być ukarany stosownie do ciężkości przestępstwa. § 2. Tłumacz i inni, o których mowa w kan. 983, § 2, którzy naruszają tajemnicę, powinni być ukarani sprawiedliwą karą, nie wyłączając ekskomuniki”.

Źródło: LSN, AS.

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=56284 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]