Nowy Jork: FBI aresztowało kolejnego Żyda za posiadanie dziecięcej pornografii

Oddział nowojorski Federalnego Biura Śledczego (FBI) wydał komunikat o aresztowaniu 1 maja br.  Evana Zaudera (Aryeh Klonimus Zauder) pod zarzutem posiadania dziecięcej pornografii.

Zauder, żydowski nauczyciel klasy szóstej jednej ze szkół żydowskich w stanie New Jersey, oskarżony został o ładowanie do swojego komputera i posiadanie pornografii dziecięcej, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Prokurator dystryktu Manhattan, Preet Bharara powiedział, że „Evan Zauder, jako nauczyciel powinien pomagać dzieciom, a nie – tak jak został o to oskarżony – przyczyniać się do ich wykorzystywania.”

Zastępca dyrektora FBI, Janice Fedarcyk dodała, że „FBI zobowiązało się do ochrony dzieci przed ich wykorzystywaniem. Rynek dziecięcej pornografii kreuje popyt na produkcję zdjęć, a każde zdjęcie i film są dowodami wykorzystywania”.

Praktyka pokazuje, że media nie są zainteresowane w szerszym nagłaśnianiu przestępstw, których sprawcami są Żydzi, w tym przestępstw o charakterze nadużyć seksualnych. Jak mówi Meir (Mark) Appel, działacz żydowskiego ruchu ukazującego liczne przypadki molestowania seksualnego dokonującego się w środowisku żydowskim: „Cała sprawa polega na tym, że jesziwy [żydowskie szkoły] te sprawy tuszują. Boją się rozgłosu, nie chcą być pozywani do sądu.”

W środowisku ortodoksyjnych Żydów zabronione jest wyciąganie najciemniejszych spraw dziejących się w społeczności, na światło dzienne. „Otwarta komunikacja pomiędzy społecznościami i służbami porządkowymi jest podstawą do walki z przestępczością i cieszymy się, że w tym przypadku ofiara zwróciła się do nas.” – powiedział rzecznik prokuratora, Jerry Schmetterer, podczas prowadzenia śledztwa w jednej z takich spraw. (Chodzi tutaj o sprawę przeciwko 26-letniemu Moshe Spitzer, chasydzkiemu Żydowi skazanemu w 2010 roku przez sąd na Brooklynie  na dwa lata pozbawienia wolności i 10 kolejnych lat nadzoru, za liczne przypadki molestowania seksualnego nastoletniego chłopca.)

W Stanach Zjednoczonych środowiska ortodoksyjnych Żydów unikają kontaktów ze służbami porządkowymi i  systemem sprawiedliwości, zalecając członkom swoich społeczności aby nawet kryminalne przestępstwa rozstrzygane były w ramach sądów rabinackich. Wiele zamkniętnych społeczności żydowskich, jak na przykład na Brooklynie, utrzymuje niezależną od administracyjnych struktur miejskich, stanowych i federalnych – a tym samym niemal wyjętą spod prawa – umundurowaną policję żydowską, która reaguje na każde wezwanie, nawet nie dopuszczając do interwencji policji nowojorskiej NYPD. Policja żydowska w sposób brutalny traktuje podejrzane dla nich osoby nie wywodzące się z żydowskich społeczności. Dochodziło do przypadków pobicia nawet przypadkowych świadków zdarzenia.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: FBI - Manhattan (May 03, 2012) | http://www.fbi.gov/newyork/press-releases/2012/manhattan-u.s.-attorney-and-fbi-assistant-director-in-charge-announce-arrest-of-new-jersey-teacher-for-possessing-child-pornography

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content