56 lat temu zalegalizowano aborcję

Aktualizacja: 2012-04-27 7:59 am

27 kwietnia 1956 roku władze komunistyczne narzuciły Polsce ustawę aborcyjna. Obowiązywała ona do7 stycznia 1993 roku. Na jej mocy w naszym kraju zamordowano 20 milionów nienarodzonych dzieci.

O “swobodę” aborcji postulował W. I. Lenin: “domagać się całkowitego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia” (W. I. Lenin: “Dzieła” Książka i Wiedza, Warszawa 1950, t. XIX, s. 321).

Obrońcy życia apelują by 27 kwietnia ustanowić Narodowym Dniem Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka.

Agata Bruchwald

Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu

Trzeba nam błagać Pana Boga o przebaczenie. Bóg – jedyny Dawca i Pan Źycia, poprzez swoich proroków ostrzegał: “Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!” – mówi w rozmowie z Pch.24.pl dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Źycia Człowieka, zachęcając do włączenia się w obchody Narodowego Dnia Pokuty za grzechy przeciwko życiu.

Obrońcy życia zaapelowali do Polaków o podjęcie 27 kwietnia br. ekspiacji za grzechy przeciwko życiu. Dlaczego akurat w tym dniu?

Przypomnę, że właśnie 27 kwietnia 1956 roku uchwalona została zbrodnicza ustawa, która otworzyła wrota śmierci w naszej Ojczyźnie. Nie jest to jedyna przyczyna milionów zabójstw, ale ta decyzja spowodowała tragedię wielu polskich rodzin. W zgodzie z prawem zabitych zostało miliony Polaków. Trzeba tu podkreślić, że ta ustawa została wprowadzona w warunkach ostrego terroru komunistycznego i była realizacją dyrektywy zbrodniarza Lenina, który domagał się bezwarunkowego zniesienia  wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienie (W. Lenin „Klasa robotnicza a neomaltuzjaznim, w: W. Lenin „Dzieła, Warszawa, „Książka i Wiedza” 1950, t. 19. s.321). To właśnie Lenin postulował całkowitą swobodę aborcji i w latach 20. XX wieku doprowadził do pełnej swobody zabijania nienarodzonych dzieci w Rosji Sowieckiej. Wszystkie jego postulaty w tej sprawie zostały zrealizowane właśnie w 1956 roku w Polsce i dlatego doszło w naszej Ojczyźnie do ludobójstwa. Taka jest prawda ukrywana przez całe lata w Polsce. Dziś na szczęście mamy katolickie i prawicowe media, które mogą mówić prawdę i podawać rzetelne dane.

Właśnie, powiedzmy o rzetelnych danych. Ile dzieci straciło życie w Polsce i zostało zabitych w zgodzie z obowiązującym prawem?

Podam dane, jakie przedstawił Episkopat Polski w memoriale do rządu PRL. W 1970 roku polscy biskupi alarmowali, że każdego roku w łonach matek ginie ponad milion Polaków. Jak łatwo policzyć, w ten okrutny sposób zginęło ponad 20 milionów Polaków!

Ta zbrodnicza stalinowska ustawa obowiązywała w Polsce aż do 1993 roku, kiedy udało się ją anulować i wprowadzić nowe prawo, które – z pewnymi wyjątkami – chroni życie od poczęcia.

Obrońcy życia podkreślają, że ekspiacja za grzech dzieciobójstwa jest konieczna…

Trzeba nam błagać Pana Boga o przebaczenie. Bóg – jedyny Dawca i Pan Źycia, poprzez swoich proroków ostrzegał: “Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!”. Sługa Boży ksiądz kardynał Stefan Wyszyński i bł. Jan Paweł II, jeszcze jako kardynał, wielokrotnie ostrzegali przed tragicznymi konsekwencjami tej straszliwej “rzezi niewiniątek”, która wydarzyła się w naszym kraju.

Bóg, Dawca Źycia jest Bogiem Wszechmocnym i Miłosiernym. Prośmy Go więc z głęboką skruchą i pokorą, ale także z wielką ufnością o przebaczenie winnym i o miłosierdzie dla całego narodu. Wiemy, że „Bóg jest Sędzią sprawiedliwym”. Aby więc uprzedzić możliwą karę, jaka może spaść na Polaków trzeba błagać go o przebaczenie dla ustawodawców, milionów ojców, matek, pracowników służby zdrowia, dziennikarzy. Każdy z nas powinien przepraszać Pana Boga. Czy ktoś mógłby z czystym sercem powiedzieć, że nie popełnił grzechu zaniechania? Źe zrobił wszystko co mógł, by ratować poczęte dzieci?

Wspomniał Pan o obciążonych sumieniach polityków, którzy tworzą prawo. Jaka odpowiedzialność na nich spoczywa? Przecież można powiedzieć, że człowiek nie musi korzystać np. z tzw. prawa do aborcji…

Jako że przeżywamy rok ks. Piotra Skargi, wspaniałego kaznodziei, jezuity, odpowiem na to pytanie jego słowami. „Większym jest grzechem w uchwalaniu prawa pobłądzić, aniżeli człowieka zabić. Bo ono, złe prawo długo będzie duszę i ciała ludzkie zabijało”.

I widzimy jak święte i prorocze są to słowa. Na własnych oczach przekonujemy się, jak – w wyniku okrutnego prawa – życie tracą miliony ludzi na całym świecie. A dzieje się to wszystko w zgodzie z prawem i z przyzwoleniem ludzi. Co więcej, media tworzą atmosferę, która sprzyja antycywilizacji,  kulturze śmierci

Jak zatem można włączyć się w obchody Narodowego Dnia Pokuty za Grzech Przeciwko Źyciu?

Niech każdy katolik, do którego dotrze ten apel, włączy się w narodową ekspiację poprzez uczestnictwo we Mszy świętej, odmówienie Różańca świętego czy Koronki do Bożego Miłosierdzia. Prośmy i zachęcajmy innych do włączenia się w obchody Narodowego Dnia Pokuty za grzechy przeciw życiu człowieka.

W Krakowie w piątek uroczystej Mszy Świętej o godzinie 18.00 w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach przewodniczyć będzie i homilię wygłosi J.Em. Ksiądz Kardynał Stanisław Nagy SCJ. Serdecznie zapraszam do udziału w tej Mszy Świętej. Gorąco proszę o zachęcenie innych osób do naszej wspólnej modlitwy.

pam

Za: Polonia Christiana – pch24.pl (2012-04-26)

Za: Prawy.pl (27. Kwiecień 2012) -- [Org. tytuł: « 56 lat temu zalegalizowano aborcję »] | 56 lat temu zalegalizowano aborcję
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=56007 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]