O klauzulę sumienia dla farmaceutów

Aktualizacja: 2012-04-27 7:52 am

Od kilku lat farmaceuci upominają się o prawo do klauzuli sumienia, na mocy której mogliby odmówić sprzedaży określonych preparatów lub środków. Farmaceuci chcą mieć prawo do sprzeciwu sumienia tak, jak mają je lekarze.

Dnia 7 października 2010 r. Rada Europy przyjęła rezolucję pt. „Prawo do klauzuli sumienia w ramach legalnej opieki medycznej”. Wzywa ona do respektowania prawa wszystkich pracowników medycznych do klauzuli sumienia.

Tymczasem w Polsce lekarz ma prawo odmówić wykonania pewnego zabiegu, natomiast farmaceuta nie może odmówić sprzedaży żadnego medykamentu.

W związku z kampanią na rzecz klauzuli sumienia farmaceuci podkreślają, że obecnie nazwą „antykoncepcja” błędnie określa się także środki przeciwdziałające trwałemu zagnieżdżeniu się zarodka wewnątrz macicy, czyli środki i preparaty wczesnoporonne. Do takich należą m.in. wkładka domaciczna i preparaty postkoitalne (tzw. pigułka dnia następnego).

Natomiast w odniesieniu do typowej antykoncepcji (zapobieganie zapłodnieniu), w piśmiennictwie medycznym pojawia się coraz więcej publikacji omawiających skutki uboczne jej stosowania. Jednym z najcięższych i wcale nie tak rzadkich powikłań są procesy nowotworowe.

Kodeks Etyczny Aptekarza stwierdza w par. 3, że „powołaniem aptekarza jest współudział w ochronie życia i zdrowia oraz zapobieganie chorobom”. Polscy aptekarze nie chcą wydawać preparatów, które niszczą ludzkie życie (środki wczesnoporonne) oraz ludzką płodność i nie chcą posiadać takich preparatów w swoim asortymencie. Domagają się również, aby pracodawcom nie wolno było stosować żadnych sankcji karnych wobec pracowników, którzy skorzystają z klauzuli sumienia.

Postulaty podnoszone przez farmaceutów  uwzględnił poseł Jacek Źalek (PO), który rozpoczął pracę nad projektem ustawy dającej farmaceutom prawo wyboru, czy chcą sprzedawać np. pigułki antykoncepcyjne. Klauzula sumienia dla farmaceutów nie ma oznaczać potępienia antykoncepcji ani nawet jej oceny moralnej. W ustawie chodzi o zagwarantowanie obywatelom wolności sumienia, która została zapisana w Konstytucji (art. 53).

Papież Benedykt XVI na spotkaniu z uczestnikami 25. Międzynarodowego Kongresu Farmaceutów Katolickich w Rzymie (2007 r.) przypomniał, że farmaceuci i aptekarze pełnią wobec pacjentów rolę wychowawczą. Mają ich uczyć właściwego stosowania leków, a także zapoznawać z etycznymi konsekwencjami korzystania z pewnych środków medycznych.

„W tej dziedzinie nie można znieczulać sumień, na przykład co do skutków działania środków mających na celu uniemożliwienie zagnieżdżenia zarodka albo skrócenie ludzkiego życia” – powiedział Papież. Farmaceuta ma zachęcać każdego do postępowania chroniącego życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Leki mają pełnić rolę wyłącznie terapeutyczną.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że młodym ludziom przygotowującym się do zawodu farmaceuty należy zapewnić nie tylko wiedzę biochemiczną, ale również znajomość kwestii bioetycznych.

[HLI-Polska – 27.04.2012 r.]

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=56002 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]