Skandaliczne oświadczenie bioetyków PAN

Aktualizacja: 2012-04-27 7:45 am

Działający przy Polskiej Akademii Nauk Komitet Bioetyki w specjalnym  oświadczeniu, opowiedział się za pełną dostępnością i refundacją metody in vitro, za eugeniką, zabijaniem ze względu na stan zdrowia, a także za mrożeniem istot ludzkich! Bioetyce uznali także, że w Polsce nadużywana jest klauzula sumienia. W oświadczeniu bioetyków czytamy, że przyjęta regulacja w sprawie in vitro powinna dopuszczać niepartnerskie dawstwo gamet i zarodków, kriokonserwację gamet i zarodków oraz możliwość stosowania genetycznej diagnostyki preimplatacyjnej w celu określenia stanu zdrowia embrionów in vitro!
Zdaniem bioetyków wszystkie wymienione zabiegi powinny być finansowane z podaków płaconych przez Polaków.

Komitet Bioetyczny uznał także, że w Polsce nadużywana jest klauzula sumienia – zwłaszcza w odniesieniu do świadczeń z zakresu medycyny reprodukcyjnej i diagnostyki prenatalnej. „Obowiązujące w Polsce unormowania etyczne i prawne dotyczące zawodów lekarza i lekarza dentysty przyznają lekarzowi prawo do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego, które jest sprzeczne z jego przekonaniami moralnymi, jednocześnie określając warunki wykonania tego prawa.

Komitet nie kwestionuje zasadności i potrzeby istnienia takiej regulacji. Stanowczo sprzeciwia się jednak przypadkom nadużywania lub korzystania z klauzuli sumienia wbrew przepisom ustawy, z pogwałceniem fundamentalnych, praw reprodukcyjnych polskich pacjentek i pacjentów” – napisali autorzy haniebnego oświadczenia.

Całość dokumentu można przeczytać w Internecie:  http://www.bioetyka.pan.pl/images/stories/Pliki/stanowisko°/o20kb’%20n r%201.2012.pdfB          |

Małgorzata Pabis

Za: Źródło nr 18/2012

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=56000 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]