Chiny: biskupi „katakumbowi” na wolności

Aktualizacja: 2012-04-16 7:50 pm

Po czterech tygodniach aresztu wyszli na wolność dwaj chińscy biskupi wspólnoty „katakumbowej”. Koadiutora diecezji Wenzhou bp. Petera Shao Zhumina zwolniono w Niedzielę Wielkanocną. W czasie aresztu duchownego zmuszono do kursu reedukacji światopoglądowej dotyczącego zerwania jedności kościelnej ze Stolicą Apostolską. Chińska bezpieka uniemożliwiła mu również sprawowanie Mszy krzyżma, którą miał odprawiać z księżmi podległej mu diecezji. Przyczyną jego aresztowania był udział w konsekracji biskupa, który miał akceptację Benedykta XVI, ale nie otrzymał zgody władz w Pekinie jako duchowny wspólnoty Kościoła podziemnego.

Drugim uwolnionym z aresztu jest bp Peter Jin Lugang z diecezji Nanyang. Także jego komunistyczna administracja ukarała więzieniem na czas Wielkiego Tygodnia. Bp Jin pozostaje w opozycji wobec pseudo-episkopatu, który nie ma zgody Watykanu i jest kontrolowany przez pekiński urząd ds. wyznań. Obaj zwolnieni biskupi podlegają ograniczeniom w poruszaniu się po Chinach. Ich podróże duszpasterskie nadzoruje służba bezpieczeństwa, a kontakty z wiernymi są monitorowane i rejestrowane. Celem restrykcji wobec biskupów jest przyjęcie przez nich do wiadomości, że komunistycznej partii Chin podlega również Kościół katolicki.

se/rv

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=55546 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]