Źandarmeria Wojskowa z uprawnieniami Policji

Aktualizacja: 2012-04-14 8:41 am

Funkcjonariusze Źandarmerii Wojskowej w czasie trwania w Polsce turnieju Euro 2012 dostaną takie same uprawnienia jakie przysługują dziś policjantom. Źołnierze ŹW będą stanowić uzupełnienie sił policyjnych zaangażowanych na Euro, czyli ok. 10 tys. funkcjonariuszy policji, skoncentrowanych w czterech miastach gdzie odbędą się mecze turnieju, czyli w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu a dodatkowo także w Krakowie.

Od 1 czerwca do 5 lipca, czyli jeszcze przed rozpoczęciem Mistrzostw, żołnierze ŹW będą mieli w stosunku do cywilów takie same uprawnienia jak policjanci. Będą mogli np. wylegitymować każdą osobę, zatrzymać ją, dokonać kontroli osobistej, a gdy ktoś nie podporządkuje się ich poleceniom, zastosować środki przymusu bezpośredniego, a nawet – w określonych ustawą o policji przypadkach – użyć broni palnej.

MSW kończy właśnie prace nad projektem, zgodnie z którym Źandarmeria Wojskowa może zostać użyta do pomocy policji. Termin zgłaszania  uwag do niego minął w dniu wczorajszym, toteż czeka on jedynie na podpis premiera.

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=55394 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]