Historia Polski w czasach zakazanych

Aktualizacja: 2012-04-11 9:51 am

W czasach gdy władza ogranicza do minimum lekcje historii w szkołach, rodzice sami muszą zadbać o wiedzę historyczną swych dzieci. Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży Feliksa Konecznego to obecnie jedna z nielicznych pozycji, które wychodzą zdecydowanie naprzeciw tej naglącej potrzebie chwili.

Historyczne dzieła Konecznego mają olbrzymią wartość nie tylko poznawczą, ale i wychowawczą. Kształtują bowiem ducha narodu, zachęcają do intensywnej pracy intelektualnej i organizacyjnej na rzecz Ojczyzny. Dają także możliwość zapoznania się z przemilczanymi niejednokrotnie we współczesnej historiografii, bądź fałszywie przez nią interpretowanymi faktami z historii Polski i świata. Koneczny przedstawia dzieje naszego kraju w porządku chronologicznym, chociaż w wielu przypadkach dokonuje istotnych porównań opisywanych faktów z wydarzeniami wcześniejszymi lub późniejszymi. Ukazuje też moralne konsekwencje poczynań wielu polskich mężów stanu w kontekście zarówno polityki polskiej jak i ogólnoświatowej.

Ta perspektywa moralna nadaje dziełom historycznym Konecznego szczególnej wartości; co więcej, ich lektura nie nudzi, lecz pociąga, dając satysfakcję ze zdobytej wiedzy. Koneczny uważał, że refleksja nad dziejami naszego narodu i państwa może nas słusznie skłaniać do optymizmu, pomimo wielu trudnych momentów. Nasz naród walnie przyczyniał się do obrony wolności i chrześcijańskiego oblicza Europy.

Trudno się więc dziwić, że kiedy w szkołach dominuje nauczanie „wartości europejskich”, w spisie książek polecanych nie znajdzie się miejsca dla dzieł profesora Konecznego – jako niebezpiecznych, gdyż mogących skłonić wielu młodych ludzi do głębszego poznania dziejów własnej Ojczyzny.

Paweł Toboła-Pertkiewicz

Feliks Koneczny, Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży, Instytut Edukacji Narodowej, Warszawa 2011

W księgarni internetowej www.multibook.pl do 20 kwietnia trwa promocja, dzięki której wszystkie książki (w tym Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży), można nabyć z  rabatem 5%.

http://multibook.pl/pl/p/Feliks-Koneczny-Dzieje-Polski-opowiedziane-dla-mlodziezy-/691

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=55206 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]