Aktualizacja strony została wstrzymana

Historia Polski w czasach zakazanych

W czasach gdy władza ogranicza do minimum lekcje historii w szkołach, rodzice sami muszą zadbać o wiedzę historyczną swych dzieci. Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży Feliksa Konecznego to obecnie jedna z nielicznych pozycji, które wychodzą zdecydowanie naprzeciw tej naglącej potrzebie chwili.

Historyczne dzieła Konecznego mają olbrzymią wartość nie tylko poznawczą, ale i wychowawczą. Kształtują bowiem ducha narodu, zachęcają do intensywnej pracy intelektualnej i organizacyjnej na rzecz Ojczyzny. Dają także możliwość zapoznania się z przemilczanymi niejednokrotnie we współczesnej historiografii, bądź fałszywie przez nią interpretowanymi faktami z historii Polski i świata. Koneczny przedstawia dzieje naszego kraju w porządku chronologicznym, chociaż w wielu przypadkach dokonuje istotnych porównań opisywanych faktów z wydarzeniami wcześniejszymi lub późniejszymi. Ukazuje też moralne konsekwencje poczynań wielu polskich mężów stanu w kontekście zarówno polityki polskiej jak i ogólnoświatowej.

Ta perspektywa moralna nadaje dziełom historycznym Konecznego szczególnej wartości; co więcej, ich lektura nie nudzi, lecz pociąga, dając satysfakcję ze zdobytej wiedzy. Koneczny uważał, że refleksja nad dziejami naszego narodu i państwa może nas słusznie skłaniać do optymizmu, pomimo wielu trudnych momentów. Nasz naród walnie przyczyniał się do obrony wolności i chrześcijańskiego oblicza Europy.

Trudno się więc dziwić, że kiedy w szkołach dominuje nauczanie „wartości europejskich”, w spisie książek polecanych nie znajdzie się miejsca dla dzieł profesora Konecznego – jako niebezpiecznych, gdyż mogących skłonić wielu młodych ludzi do głębszego poznania dziejów własnej Ojczyzny.

Paweł Toboła-Pertkiewicz

Feliks Koneczny, Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży, Instytut Edukacji Narodowej, Warszawa 2011

W księgarni internetowej www.multibook.pl do 20 kwietnia trwa promocja, dzięki której wszystkie książki (w tym Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży), można nabyć z  rabatem 5%.

http://multibook.pl/pl/p/Feliks-Koneczny-Dzieje-Polski-opowiedziane-dla-mlodziezy-/691

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2012-04-11) | http://www.pch24.pl/historia-polski-w-czasach-zakazanych,1650,i.html

Skip to content