Izrael przyjęty do Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego

Izrael i Unia Europejska sfinalizowały negocjacje nad obszerną umową o awiacji i ruchu lotniczym.

Podczas końcowej rundy negocjacji, która odbyła się w Tel Aviwie, ustalono treść umowy określającej warunki „stopniowej integracji rynków lotniczych, wzmocnienia kooperacji i oferowania nowych możliwości dla przemysłu, włączając w to dział lotnictwa, oraz klientów”.

Po ośmiu rundach negocjacji, rozpoczętych w grudniu 2008 roku, dwie strony zgodziły się na „zorganizowanie wspólnych warunków funcjonowania rynków lotniczych, pomiędzy Izraelem a Unią Europejską, w ramach jednakowych praw.”

„Obszerna umowa lotnicza osiągnięta w Tel Aviwie jest bardzo ważna dla dalszego wzmocnienia relacji ekonomicznych, handlowych i turystycznych, pomiędzy Izraelem a Unią Europejską. Izrael jest kluczowym partnerem dla Unii Europejskiej i porozumienie znacznie przyczyni się do rozwoju powiązań lotniczych pomiędzy dwoma partnerami i ustanowi wysoki stopień conwergencji przepisów i regulacji prawnych.” – powiedział Komisarz Unii Europejskiej do spraw transportu, Siim Kallas.

W rezultacie umowy, wszystkie europejskie linie lotnicze będą mogły oferować bezpośrednie loty do Izraela, z każdego lotniska Unii Europejskiej, a izraelskie linie lotnicze będą mogły korzystać z każdego lotniska w Unii.

Transport lotniczy pomiędzy Izraelem i Unią Europejską będzie otwierał się stopniowo i w sezonie letnim roku 2017 osiągnie etap pełnej bezrestrykcyjnej intergracji.

Jednocześnie, umowa zmierza do integracji Izraela w ramach Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (European Common Aviation Area – ECAA). Według umowy, Izrael dostosuje swoje przepisy i standardy do wymogów Unii Europejskich, takich jak bezpieczeństwo transportu lotniczego, ochrona środowiska, zabezpieczenie praw pasażerów, zasady funkcjonowania nadzoru przestrzeni powietrznej, regulacje ekonomiczne i aspekty socjalne.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: European Union External Action (22/03/12) | http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/press_corner/20120322_en.pdf

Skip to content