300 spółek Skarbu Państwa ma pójść pod młotek

Aktualizacja: 2012-04-1 6:52 pm

Plan na lata 2012 – 2013 ma objąć 300 spółek – wynika z dokumentu, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. Ministerstwo chce sprzedać wszystkie swoje akcje w 85 proc. nadzorowanych przez siebie firm objętych planem W pozostałych utrzymane zostaną pakiety większościowe lub pozwalające zachować nadzór właścicielski (dotyczy to m.in. firm z sektorów energetycznego, finansowego i obronnego). Według planu przychody ze sprzedaży udziałów Skarbu Państwa w 2012 r. mają wynieść 10 mld zł.

Przekształceniami własnościowymi objęte będą spółki ze wszystkich sektorów gospodarki. W branży energetycznej przekształcenia obejmą m.in. takie spółki, jak: Energa, Enea czy też PGE. Sprzedaż udziałów w tych firmach, szczególnie w przypadku PGE, nie jest zaskoczeniem. Już w lutym Skarb Państwa pozbył się 7 proc. udziałów w Polskiej Grupie Energetycznej, co przyniosło budżetowi 2,5 mld zł. Po tej transakcji państwo wciąż kontroluje ponad 60 proc. walorów energetycznego koncernu.

– Spodziewam się, że resort, sprzedając kolejne pakiety akcji PGE, będzie robił to tak jak do tej pory, czyli w procesie tzw. przyspieszonej budowy księgi popytu skierowanej do instytucji finansowych – mówi jeden z analityków domu maklerskiego.

Podobną formę może mieć prywatyzacja spółek finansowych. W latach 2012 – 2013 planowana jest kontynuacja prywatyzacji pięciu spółek z tej branży. Skarb Państwa przewiduje zbycie wszystkich akcji Banku Gospodarki Źywnościowej (obecnie posiada 25 proc.) oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (ponad 33 proc. udziałów). Resort zamierza także sprzedać część udziałów w Giełdzie Papierów Wartościowych, PKO BP oraz PZU. Zbycie tych pakietów Ministerstwo Skarbu Państwa warunkuje jednak sytuacją na giełdzie.

– Plany resortu nie są niczym nowym. O tym, że rząd planuje sprzedać chociażby część akcji PKO BP na rynku, wiadomo od dawna. Informacja ta tylko potwierdza, że proces ten wcale nie został zaniechany i kluczowa dla resortu będzie kwestia ceny – mówi jeden z brokerów.

Sytuacja rynkowa będzie miała także wpływ na kontynuację procesu prywatyzacji spółek z sektora chemicznego. Ministerstwo chce sprzedać  m.in. kolejne pakiety akcji spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. W nowe ręce trafić mogą papiery Ciechu, ZA Puławy czy też Zakładów Chemicznych Police. Rząd zamierza także zmniejszyć swoje zaangażowanie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, która zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r. W planach jest też upublicznienie przez GPW  innych spółek z sektora górniczego. Do inwestorów trafić mają papiery Katowickiego Holdingu Węglowego, Kompanii Węglowej oraz Węglokoksu. O wejściu tej ostatniej na GPW wspominał niedawno m.in. wicepremier Waldemar Pawlak. W 2013 r. planowana jest także publiczna oferta akcji spółki Bumar.

Inwestorzy mogą liczyć, że nowe oferty będą przeprowadzane w ramach dobrze już znanego „akcjonariatu obywatelskiego”. Pod tym hasłem prywatyzowane były w ubiegłym roku BGŹ oraz Jastrzębska Spółka Węglowa. Wcześniej na podobny model prywatyzacji resort zdecydował się przy sprzedaży akcji GPW, Tauronu oraz PZU.

źródło: Rzeczpospolita

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=54602 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]