“Macierzyste komórki embrionalne nigdy nie były wykorzystane do wyleczenia kogokolwiek” – mówi brytyjski naukowiec

Aktualizacja: 2006-08-24 12:00 am

Jeden z najsłynniejszych naukowców brytyjskich, szef naukowy brytyjskiego banku krwi UK Blood Bank, dr Peter Hollands twierdzi, że osiągnięcia w pracach nad komórkami macierzystymi pochodzącymi z pępowiny są tak ogromne, że badania nad wykorzystaniem ludzkich komórek embrionalnych są zupełnie niepotrzebne.
Dr Hollands, pionier w dziedzinie badań nad komórkami macierzystymi, w długim wywiadzie udzielonym agencji LifeSiteNews.com, twierdzi, że informacje o postępach w kontrowersyjnej i nieetycznej metodzie wykorzystywania ludzkich komórek embrionalnych, są rozgrzewane przez media, a pozytywne nastawienie będzie możliwe tak długo, jak społeczeństwa nie dowiedzą się całej prawdy o rzeczywistych możliwościach wykorzystywania komórek pochodzących z pępowiny, a nie będą karmieni fikcyjnymi teoriami. Dr Hollands dodaje, że: “Należy z całą mocą podkreślić, że macierzyste komórki embrionalne nigdy nie były wykorzystane do wyleczenia kogokolwiek i nie ma żadnych planów na przeprowadzenie takich zabiegów. Na przykład, w Wielkiej Brytanii, przeznaczono na ten cel miliony [funtów], zbudowano krajowy bank komórek macierzystych zawierający około sześć różnych linii, jednak żadna z nich nie nadaje się do transplantacji”.

W przypadku badań nad komórkami macierzystymi, jedyną najbardziej realną, z wielkimi perspektywami metodą opracowania sposobów leczenia chorób, jest korzystanie z “nieograniczonych możliwych zasobów krwi pępowiny” – twierdzi dr Hollands.

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=545 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]