Strasburg osądzi listę Wildsteina

Aktualizacja: 2009-01-12 12:01 pm

Mijają trzy lata, od sprawy tzw. listy Wildsteina. Temat powraca za sprawą pierwszego wniosku jaki wpłynął do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Pod koniec stycznia 2005 roku, w warszawskim środowisku dziennikarskim zaczyna krążyć udostępniona przez Bronisława Wildsteina i określana jako wyniesiona z IPN lista ubeków i tajnych współpracowników. 21 stycznia Wildstein w TVN24 w programie “Prześwietlenie”, po raz pierwszy publicznie oświadcza, że jest sprawcą listy oraz że nie jest to lista TW. 1 lutego ?Gazeta Wyborcza” poinformowała, że informuje, że poprzedniego dnia kierownictwo ?Rzeczpospolitej”, stosunkiem głosów 7:3 podjęło decyzję o rozwiązaniu z red. Wildsteinem umowy o pracę.

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rządowi pierwszą skargę osoby, której dane znalazły się na liście Wildsteina. Trybunał zakomunikował skargę po upływie trzech miesięcy od jej wniesienia, co jest sytuacją wyjątkową. Skarżąca zarzuciła władzom polskim naruszenie artykułu 8 europejskiej konwencji praw człowieka między innymi poprzez dopuszczenie do przecieku a także publikacji listy z nazwiskami osób, o których informacje znajdowały się w materiałach archiwalnych. Rozstrzygnięcie Trubunału będzie miało charakter precedensowy, z pewnością zaktywizuje przeciwników Bronisława Wildsteina.

tvp.info/ RZ

Za: Tygodnik katolicko-narodowy Głos

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=5438 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]