Cała Polska broni świętości życia i rodziny

W dobie zagrożenia nihilizmem jaki niesie ze sobą lewacki relatywizm, Polacy manifestują, że takie wartości jak ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a także rodzina jako związek mężczyzny i kobiety, są dla nich trwałe i ważne. W całym kraju odbyły się uroczystości z okazji Dnia Źycia i Rodziny. Polacy przeszli m. in. ulicami Poznania i Krakowa manifestując przywiązanie do chrześcijańskich wartości.

Zarówno w Poznaniu jak i Warszawie Marsz dla Źycia i Rodziny rozpoczął się Mszą Świętą. – Źycie ludzkie jest święte i nikt, pod żadnym pozorem, nie ma prawa go odbierać – powiedział kard. Kazimierz Nycz celebrujący Najświętszą Ofiarę w katedrze św. Jana w Warszawie.

Z kolei biskup warszawsko – praski Henryk Hozer mówił trakcie Mszy Świętej w katedrze św. Michała Anioła i Floriana Męczennika o istocie miłości, a także o wielkim zagrożeniu jakie stanowią aborcja i eutanazja. – Miłość bowiem to nie uczucie, ale akt woli, który polega na stałym wybieraniu dobra drugiego człowieka zamiast swojego własnego  – tłumaczył hierarcha. – Jezus uczy nas wybierać dobro życia drugiego człowieka i nawet oddać dla tego dobra swoje życie – dodał.

Zdaniem abp. Hozera  odwrotnością tej ekonomii miłości jest lansowana obecnie kultura śmierci, polegająca na życiu wyłącznie dla siebie. – Zakłada ona nawet zabójstwo innych w imię lepszej, czy wygodniejszej egzystencji – zauważył abp Hoser. – Codziennie ginie ponad 100 tys. dzieci zabitych przed urodzeniem, a nawet już są postulaty aby zabijać noworodki – powiedział przywołując dane statystyczne.

Po zakończeniu Eucharystii, krótko po 14, ulicami Warszawy ruszył Marsz dla Źycia i Rodziny. Uczestnicy spotkali się na Placu Zamkowym, kierując się Krakowskim Przedmieściem ku Bazylice Świętego Krzyża. Liczba uczestników sięgała ok. 3 tys. osób, ale wiele rodzin dołączało się jeszcze na trasie przemarszu.

Oprawę artystyczną Marszu przygotowała Wspólnota „Woda Źycia”. Już na Placu Zamkowym rozwinięto połacie białego płótna symbolizującego niewinność poczętego życia. Rozdawano także kolorowe balony z intencjami modlitewnymi na rzecz ochrony życia.

Członkowie kilku wspólnot ewangelizacyjnych oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich (Akademickie Stowarzyszenie Katolickie „Soli Deo”, Opoka Ewangelizacyjna, Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Źycia) wznosili transparenty z napisami: „Źycie jest piękne”, „Wybieramy życie”, „Źycie – tak, cywilizacja śmierci – nie”, „Stop aborcji – Polska katolicka”. W Marszu szedł biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser.

Idąc Krakowskim Przedmieściem skandowano także hasła w obronie życia: „Polska matka nie zabija”, „Nie zabijaj życia w sobie”, „Źycie ludzkie jest świętością”.

Przed godz. 15.00 Marsz Świętości Źycia dotarł do Bazyliki Świętego Krzyża, gdzie Wspólnota „Woda Źycia” rozdawała karteczki z fragmentami Pisma Świętego. Odegrała też pantomimę, której tematem była ochrona życia. Na zakończenie przemówił abp Hoser, udzielając zgromadzonym błogosławieństwa.

Na zakończenie warszawskiego Marszu dla Źycia i Rodziny jego uczestnicy wypuścili w niebo baloniki z intencjami modlitewnymi.

„Hej, hej życie jest OK”

Z kolei Poznański Marsz dla Źycia, który przebiegał pod hasłem „Kochajmy dzieci! – Brońmy życia!”, poprzedziły Msze św. sprawowane w kościele pw. św. Marcina oraz u dominikanów.

W homilii wygłoszonej w kościele św. Marcina ks. dr Paweł Pacholak, archidiecezjalny duszpasterz rodzin przypomniał, że Bóg wzywa nas przede wszystkim do zobaczenia drugiego człowieka i do troski o życie, które jest obok nas, „niezależnie od tego, czy jest to malutki człowiek, który nie ujrzał jeszcze światła dziennego, czy starszy, którego życie chyli się ku końcowi”.

Brońmy życia w sensie dosłownym od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci – apelował duszpasterz rodzin archidiecezji poznańskiej.

Obecny również w Poznaniu ks. Tomasz Kancelarczyk ze Szczecina, jeden z inicjatorów Marszów dla Źycia w naszym kraju, wyraził nadzieję, że każdy kolejny marsz organizowany w jakimkolwiek polskim mieście, będzie jeszcze większy i piękniejszy, bo życie jest najważniejsze.

Wierzę, że za kilkanaście lat Marsze dla Źycia będą gromadziły w Poznaniu nie kilka, a kilkadziesiąt tysięcy osób. Inaczej być nie może. Źycie jest zagrożone i jeżeli teraz nie staniemy w jego obronie, to następnych pokoleń nie będzie – ostrzegał ks. Kancelarczyk.

Razem z ks. Kancelarczykiem ze Szczecina przyjechała kilkudziesięcioosobowa grupa osób, która wzięła udział w poznańskim marszu. Przywiozła ona ze sobą przepisaną na pasach materiału Instrukcję „Donum Vitae”, dokument Kościoła o szacunku dla rodzącego się życia i o godności jego przekazywania oraz flagi z hasłami pro-life. Niesiono je podczas marszu, który przeszedł głównymi ulicami miasta na pl. Adama Mickiewicza, gdzie stoją Poznańskie Krzyże.

W czasie drogi tłum radośnie skandował m.in. hasła: „Hej, hej, życie jest OK”, „Mama i tata najlepsi dla świata”. Na trasie przemarszu spotkał się on z marszem, który wyruszył z kościoła dominikanów. Całe wydarzenie zakończyło się festynem rodzinnym na pl. Mickiewicza, wspólną modlitwą w intencji dzieci i, podobnie jak w Warszawie, wypuszczeniem do nieba kolorowych balonów.

W przygotowanie marszu zaangażowało się również wiele poznańskich środowisk katolickich, m.in. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Szkoła Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Barnaby”, Akcja Katolicka, Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej, duszpasterstwa akademickie czy Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Pomniki i tulipany

W całym kraju organizowane są obchody związane z Dniem Źycia i Rodziny, a także Tygodniem dla Źycia. Oprócz marszy podejmowane są inicjatywy modlitewne, w tym duchowe adopcje.

W Koszalinie poświęcony został pomnik upamiętniający dzieci, którym nie dane było się narodzić. Poświęceniu pomnika towarzyszył trzeci już pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem, pozostawionych w tamtejszym Szpitalu Wojewódzkim.

Nie zapomniano też o tych, którzy wspierają rodziny, poprawiają ich kondycję społeczną i ekonomiczną. Wyróżnieniu takich postaw służyć ma nagroda Tulipany Narodowego Dnia Źycia.

W kategorii samorząd przyjazny rodzinie wyróżniono tym razem Gminę Grodzisk Mazowiecki, która jako pierwsza w Polsce wprowadziła Kartę Dużych Rodzin, przyczyniając się do poprawy kondycji materialnej rodzin wielodzietnych i ich wizerunku w społeczności lokalnej.

Nagrodę odebrała również dziennikarka Marzena Nykiel, która – jak podkreślono w uzasadnieniu – z fachowością i wytrwałością porusza tematy związane z szeroko pojętą problematyką rodzinną, wychowaniem i promocją kobiet.

W kategorii dzieło kultury Fundacja Narodowego Dnia Źycia przyznała nagrodę Fundacji „Orszak Trzech Króli”. „Orszaki Trzech Króli odwołują się do tradycji polskich i wartości leżących u podstaw cywilizacji europejskiej. Wspólne kolędowanie na ulicach polskich miast pokazuje jak rodziny mogą ubogacać najbliższe otoczenie” – napisano w uzasadnieniu.

Czwarte wyróżnienie, w kategorii inicjatywa społeczna, otrzymała „Fundacja Mamy i Taty” za kampanię „Rozwód, przemyśl to”. Jak podkreślono, projekt wyróżnia się nie tylko klarownym przekazem, ale także zróżnicowaniem kanałów komunikacji i siłą oddziaływania. Kampania ta wywołała „słyszalną w całym kraju” społeczną dyskusję.

Wśród laureatów poprzednich edycji Tulipanów Narodowego Dnia Źycia są m.in. Krzysztof Ziemiec, Rafał Wieczyński, Miasto Wrocław, jak również Ogólnopolski Festyn Rodzinny Caritas.

W tym roku przypadły już siódme obchody Dnia Źycia i Rodziny. Wielkie zaangażowanie w to dzieło jest sygnałem sprzeciwu Polaków wobec cywilizacji śmierci i antywartości.

Źródło: KAI

ged

Za: Polonia Christiana - pl24.pl (2012-03-25) | http://www.pch24.pl/cala-polska-broni-swietosci-zycia-i-rodziny,1088,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content