Ukraina: Zamalowano pomnik holocaustu

21 marca nieznani sprawcy zamalowali czerwoną i niebieską farbą pomnik „ofiar holocaustu” we Lwowie. Na pomniku umieszczono napis: „upokarzający zarówno Żydów, jak i Ukraińców”. Pomnik został wyczyszczony, a ukraińska policja wszczęła w tej sprawie dochodzenie.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Komentarz Redakcji [xPortal.pl]: Społeczeństwa europejskie są na każdym kroku nachalnie epatowane holocaustem za pomocą telewizji, prasy, radia, środków multimedialnych, a w coraz większym zakresie także szkolnictwa. Na promocję żadnego innego tematu nie łoży się tak wielkich funduszy i nie poświęca mu tylu publikacji. Niektórzy politolodzy opisują ów fenomen jako „religię holocaustu” bądź „przedsiębiorstwo holocaust”. Kiedy w końcu w poszczególnych krajach dochodzi do reakcji alergicznych, liberalne środowiska opiniotwórcze przy wsparciu mediów natychmiast interpretują je jako przejawy „odradzania się antysemityzmu”, na który lekarstwem ma być… jeszcze intensywniejsze promowanie holocaustu. (A.D.)

Za: xPortal.pl () |

Skip to content