Ukraina: Zamalowano pomnik holocaustu

Aktualizacja: 2012-03-24 3:47 pm

21 marca nieznani sprawcy zamalowali czerwoną i niebieską farbą pomnik „ofiar holocaustu” we Lwowie. Na pomniku umieszczono napis: „upokarzający zarówno Żydów, jak i Ukraińców”. Pomnik został wyczyszczony, a ukraińska policja wszczęła w tej sprawie dochodzenie.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Komentarz Redakcji [xPortal.pl]: Społeczeństwa europejskie są na każdym kroku nachalnie epatowane holocaustem za pomocą telewizji, prasy, radia, środków multimedialnych, a w coraz większym zakresie także szkolnictwa. Na promocję żadnego innego tematu nie łoży się tak wielkich funduszy i nie poświęca mu tylu publikacji. Niektórzy politolodzy opisują ów fenomen jako „religię holocaustu” bądź „przedsiębiorstwo holocaust”. Kiedy w końcu w poszczególnych krajach dochodzi do reakcji alergicznych, liberalne środowiska opiniotwórcze przy wsparciu mediów natychmiast interpretują je jako przejawy „odradzania się antysemityzmu”, na który lekarstwem ma być… jeszcze intensywniejsze promowanie holocaustu. (A.D.)

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=54078 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]