Nauczyciel czytał w szkole pornograficzne opisy brutalnego gwałtu

Aktualizacja: 2012-03-22 8:52 pm

Skandal we Francji. Po ostrych protestach rodziców, oburzonych z powodu czytania na zajęciach szkolnych fragmentu książki, opisującej brutalną scenę gwałtu, nauczyciel otrzymał od dyrekcji jedynie naganę (sic!). Rodzice dzieci w wieku od 9. do 11. lat z Morsang- sur-Orge, małej miejscowości, położonej na południowych przedmiesciach Paryża, są zdumieni.

Pod koniec stycznia rodzice uczniów ze szkoły podstawowej w Morsang odkryli, że Noury czytał na lekcjach fragmenty książki opisującej brutalną scenę gwałtu właściciela niewolników na czarnej dziewczynie. Opis nie nadaje się do zacytowania nawet w tym artykule! Dzieci doznały wielkiego wstrząsu. Niektóre odmówiły powrotu do szkoły. Inne miały koszmary i zaczęły się moczyć.

Rodzice zapoznawszy się z publikacją usilnie zabiegali o interwencję władz szkoły. Gdy okazało się, iż reakcji dyrekcji mogą się nie doczekać, nagłośnili sprawę w mediach.  „Nagana” udzielona została we wtorek, 20 marca. Zaskakujący jest również fakt, iż Pascal Noury, mimo iż wywołał skandal, nadal będzie mógł uczyć w „Ecole Cachin”.

Tuż po zakończeniu ferii zimowych francuskie media szeroko relacjonowały sprawę Noury’ego. Głos zabrał także prezydent Nicolas Sarkozy, ubiegający się o reelekcję. W jednym z programów telewizyjnych stwierdził : „Jeśli to prawda, rację mają rodzice”.

Francuski minister edukacji Luc Chatel opublikował oficjalny komunikat, w którym zobowiązał organy odpowiedzialne za hospitacje nauczycieli placówek publicznych, by podjęły „wszelkie niezbędne środki dyscyplinarne”  wobec nauczyciela-skandalisty. Potwierdził, że „całkowicie podziela oburzenie rodziców”.  

Media głównego nurtu nie poinformowały o tym, że nauczyciel… jest jednocześnie burmistrzem miasteczka Morangis, położonego niedaleko od Morsang. 

Pascal Noury był do niedawna członkiem potężnej francuskiej Partii Socjalistycznej, z której w zeszłym roku został usunięty, wskutek nieporozumienia dotyczącego wyboru lokalnego kandydata partii do Senatu.

Noury pracował w szkole z przerwami. W międzyczasie pełnił funkcje w kilku ministerialnych gabinetach. Był nawet doradcą technicznym ds. urbanizacji i ochrony środowiska. Niedawno ponownie zatrudnił się jako pedagog w niepełnym wymiarze czasu, najwyraźniej w celu zachowania prawa do nauczycielskiej emerytury.

Choć sama autorka przeczytanej przez nauczyciela na lekcji niemoralnej książki przyznała, że jest ona nieodpowiednia dla dzieci poniżej 13., a nawet 14  r. życia, to na okładce można znaleźć zalecenie, że może być czytana przez dzieci od 12 r. życia.

Źródło: LSN.com, AS.

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2012-03-22 ) -- [Org. tytuł: « Nauczyciel czytał w szkole pornograficzne opisy brutalnego gwałtu»]
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=53936 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]