Naczelny Sąd Administracyjny: Homoseksualiści bez przywilejów podatkowych

Aktualizacja: 2012-03-21 9:36 pm

Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego lesbijki i pederaści i pozostający w związkach nie będą mogli rozliczać jak małżonkowie ani korzystać ze zwolnienia w razie darowizny.

Sprawę przed NSA wniosły dwie kobiety pozostające w związku, zawartym w „Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce” w oparciu o promowany przez lewackie i antykatolickie środowiska tzw. ślub humanistyczny. Kobiety chciały by darowizna, którą jedna z nich przekazała była zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Prawo takie mają osoby pozostające w związkach rodzinnych. Złożyły też one jeden formularz rozliczenia podatku rocznego.

Fiskus odmówił im jednak obu przywilejów i nakazał zapłacić podatek od darowizny oraz uregulować sprawę PIT – u. Jest to jasną i oczywistą konsekwencją faktu, że w polskim prawie za rodzinę uznajemy związek kobiety i mężczyzny. Przywileje te wynikają z intencjonalności prawa w kierunku rodzicielstwa. Które wszak nie może być udziałem związków homoseksualnych.

Polskie sądownictwo administracyjne opowiedziało się po stronie rodziny i prawa naturalnego. Środowiska homoseksualne, często wyrażają chęć bycia beneficjentem przywilejów, zapominają, że te ostatnie są immanentnie powiązane z obowiązkami. Tym razem rozsądek zatryumfował, jednak obrońcy rodziny powinny być przygotowani na otwieranie kolejnych frontów walki z normalnością przez lewackie i homoseksualne lobby.

sygnatury akt: II FSK 1704/10, II FSK 2082-2083/10

Źródło:”Rzeczpospolita”

luk

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2012-03-21) -- [Org. tytuł: « Homoseksualiści bez przywilejów podatkowych»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=53854 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]