USA: schizmatycka parafia polonijna wygrywa z kurią

Odwołanie się nawet do Sądu Najwyższego USA zapowiedział metropolita Saint Louis abp Robert Carlson, wyrażając rozczarowanie orzeczeniem sądu w amerykańskim stanie Missouri, który przyznał rację w sporze z kurią ekskomunikowanym parafianom wraz wydalonym ze stanu duchownego Markiem Bożkiem. Grupa ta twierdzi, że jest właścicielem nieruchomości i całego majątku polskiej parafii św. Stanisława Kostki. Zdaniem przedstawicieli archidiecezji orzeczenie to jest przykładem wtrącania się sądu cywilnego w wewnętrzne sprawy Kościoła.

Parafia św. Stanisława Kostki w Saint Louis

Parafia św. Stanisława Kostki w Saint Louis

W 2006 roku ówczesny arcybiskup Saint Louis, Raymond Leo Burke skreślił placówkę z listy parafii katolickich a 2 lata później Stolica Apostolska podtrzymała ekskomunikę Bożka i sześciu członków rady parafialnej.

Sędzia w 50-stronicowym uzasadnieniu wyroku zaznaczył, że sądy cywilne nie mogą mieszać się w sprawy teologiczne i eklezjologiczne lub interpretować przepisów kościelnych, to jednak uznał, że skonfliktowani z Kościołem byli parafianie mają prawo do spornej własności. Jego zdaniem należy w tym przypadku dać priorytet „neutralnym zasadom prawa”, opierającym się na świeckich dokumentach z czasów, gdy polscy imigranci utworzyli w 1891 roku korporację. Miała ona być finansowym zabezpieczeniem budowy kościoła i gwarancją pierwotnej misji wspólnoty – jako polskiej parafii rzymskokatolickiej. Zdaniem adwokatów kurii archidiecezjalnej, parafia nie chcąc podporządkować się zarządzeniom lokalnego Kościoła ani Watykanu, zdecydowała, że nie chce już być polską parafią rzymskokatolicką, a więc zdradziła swą pierwotną misję. Zdaniem kurii, powodem konfliktu była zbyt duża niezależność rady parafialnej polskiego kościoła, która sama chciała zarządzać swoimi finansami.

Początek konfliktu to rok 2002, kiedy ówczesny arcybiskup Saint Louis kard. Justin Francis Rigali zażądał od parafialnej Rady Dyrektorów zrzeczenia się prawa własności do kościoła i plebanii na rzecz archidiecezji. Wierni obawiając się, że zostanie ona zlikwidowana, a majątek posłuży do spłaty długów archidiecezji zbojkotowali to żądanie i wystąpili przeciwko, ich zdaniem, krzywdzącemu dekretowi.

W 2005 r kolejny metropolita Saint Louis abp Raymond Burke ekskomunikował polskiego księdza Marka Bożka i członków rady parafii św. Stanisława Kostki. Kapłan bez zezwolenia opuścił wyznaczony mu kościół i zatrudnił się w polskiej parafii obłożonej już interdyktem (czyli zakazem sprawowania w nim Mszy, nabożeństw i udzielania sakramentów). Tu, wbrew zakazowi zwierzchnika, zaczął odprawiać Msze św. Rok później metropolita uznał, że ekskomunikowana parafia przestała być katolicka.

KAI

Za: Fronda.pl | http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/usa:_schizmatycka_parafia_polonijna_wygrywa_z_kuria_19929/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content