- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Lwów: Rocznica akcji “Wisła” będzie “Dniem Źałoby”

Przypadająca 28 kwietnia 65. rocznica akcji “Wisła” będzie obchodzona w obwodzie lwowskim jako “Dzień Źałoby” – informuje portal Zaxid.net.

Decyzję w tej sprawie podjęła Lwowska Rada Obwodowa, wzywający jednocześnie władze innych rad obwodowych do przyłączenia się do obchodów rocznicowych.

Jeden z deputowanych obwodu lwowskiego Swiatosław Szeremeta powiedział portalowi Zaxid.net z żalem, że władze w Kijowie są obojętne wobec tej rocznicy. „Pięć lat temu, gdy premierem był Wiktor Janukowycz, Ziemia Lwowska również wzięła na siebie organizację 60. rocznicy” – oświadczył Szeremeta, dodając, że w obchodach uczestniczyła wówczas strona polska.

Na tym samym posiedzeniu, deputowani Lwowskiej Rady Obwodowej ustanowili „Nagrodę im. Bohatera Ukrainy Stepana Bandery”, którą przyznawać będą wybijającym się naukowcom oraz działaczom społecznym i politycznym regionu.

Akcja “Wisła”, polegająca na przymusowym przesiedleniu ludności ukraińskiej z Polski południowo-wschodniej na Ziemie Odzyskane, została przeprowadzona przez władze komunistyczne od kwietnia do końca lipca 1947 r.

tr/Kresy.pl